Czym jest strategia makroregionalna UE?

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Polish Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 15/12/2017

Strategia makroregionalna Unii Europejskiej (UE) jest ramą polityczną, która umożliwia krajom znajdującym się w tym samym regionie wspólne rozwiązywanie problemów lub lepsze wykorzystanie ich wspólnego potencjału (np. w kwestiach zanieczyszczenia, żeglowności, konkurencji na rynkach światowych itp.). W ten sposób zyskują one na wzmocnionej współpracy w celu zwiększenia efektywności swoich polityk — osiągają lepsze wyniki, niż gdyby zajmowały się takimi problemami osobno. Strategie makroregionalne UE mogą być wspierane z funduszy UE, w tym z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Aby zwiększyć szanse powodzenia strategii makroregionalnych UE, zaangażowani partnerzy (państwa członkowskie, regiony, gminy, organizacje pozarządowe itp.) muszą opierać swoje działania na kilku kluczowych zasadach: odpowiednim partnerstwie i właściwym mechanizmie współpracy, dobrej koordynacji działań w zakresie odpowiednich polityk i ich źródeł finansowania oraz na wysokim duchu współpracy w ramach poszczególnych krajów i sektorów w makroregionie. 

More information :

Macro-Regional Strategies

Publications