Dziewięć powodów, dla których Polityka Spójności jest korzystna dla Europy: główne skutki w latach 2007–2013

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 07/10/2016

Polityka spójności na lata 2007–2013 została wprowadzona w trudnym okresie. Kryzys ekonomiczny i finansowy w Europie spowodował ograniczenie inwestycji
publicznych, przez co fundusze na rzecz polityki spójności miały jeszcze większe znaczenie dla wzrostu ekonomicznego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Niezależna ekspertyza dotycząca finansowania w latach 2007–2013 wykazała, że inwestycje z zakresu polityki spójności miały pozytywne, wymierne skutki,
od tworzenia nowych miejsc pracy przez pozytywny wpływ na różnice między regionami aż po wzrost PKB.

More information :

Evaluations of the 2007-2013 programming period

Publications