Polityka spójności i Polska

Inne narzędzia

 
Available languages : English Polish
Period : 2014-2020
Date : 03/03/2014

W latach 2014–2020 Polska będzie realizować 22 programy operacyjne w ramach unijnej polityki spójności. 16 regionalnych programów operacyjnych otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jeden program operacyjny otrzyma środki z EFRR i Funduszu Spójności. Trzy programy operacyjne otrzymają środki z EFRR. Jeden program operacyjny otrzyma środki z Funduszu Spójności. Jeden program operacyjny otrzyma środki z EFS.

Ile unijnych środków finansowych zostanie zainwestowanych w Polsce w latach 2014–2020?

W latach 2014–2020 Polska ma łącznie otrzymać wramach polityki spójności ok. 77,6 mld EUR (ceny bieżące), w tym:

  • 51,2 mld EUR dla regionów słabiej rozwiniętych: (województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie).
  • 2,2 mld EUR dla regionów lepiej rozwiniętych: (województwo mazowieckie).
  • 23,2 mld EUR w ramach Funduszu Spójności.
  • 700,5 mln EUR na europejską współpracę terytorialną.
  • 252,4 mln EUR na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Z tego co najmniej 12,8 mld EUR będzie pochodzić z EFS. Dok ładne kwoty zostaną określone na podstawie konkretnych projektów, które Polska chce realizowaćw obszarach objętych EFS.

More information :

Cohesion Policy achievements and future investments

Publications