Wytyczne dla Komitetu Koordynujacego Fundusze w sprawie traktowania pomocy UE z moca wsteczna w okresie 2007–2013

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/03/2012

Wsparcie z mocą wsteczną jest przyznaniem pomocy UE przez instytucję zarządzającą na operację, na którą poniesione już zostały wydatki ze źródeł krajowych lub która jest już zakończona, zanim złożony został formalny wniosek o pomoc UE lub zanim pomoc ta została przyznana – zwanym dalej „pomocą UE z mocą wsteczną”.

Publications