Ukierunkowanie inwestycji na działania wspierające wzrost gospodarczy: Wspieranie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 15/11/2013

Dlaczego UE powinna inwestować w MŚP?

  • 99 % firm w UE (około 20 milionów) należy do kategorii MŚP, tzn. zatrudnia mniej niż 250 pracowników. Przedsiębiorstwa te stanowią główną siłę napędową wzrostu gospodarczego, innowacji, zatrudnienia i integracji społecznej. To one właśnie tworzą podstawę gospodarki europejskiej.
  • MŚP to klucz do ożywienia gospodarki europejskiej – generują one 2 spośród każdych 3 miejsc pracy w sektorze prywatnym, a tempo wzrostu zatrudnienia jest w nich dwukrotnie wyższe niż w większych przedsiębiorstwach.
  • MŚP potrzebują pomocy w uzyskiwaniu dostępu do środków finansowania oraz w przyciąganiu wykwalifikowanych pracowników, gdyż są bardziej podatne na zmiany gospodarcze.
  • Aby zachować konkurencyjność na rynku światowym, MŚP muszą być bardziej wydajne oraz poprawić jakość i zwiększyć atrakcyjność swoich produktów, usług i działań marketingowych.

Publications