Komunikaty tematyczne Komisji (archiwa)

2005

 • Komunikat Komisji - Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie - Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013 COM(2005) 0299 - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex

2004

 • Komunikat Komisji Skierowany do Parlamentu Europejskiego i do Rady - Zakres odpowiedzialności Państw Członkowskich i Komisji w ramach dzielonego zarządzania funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności - Obecna sytuacja oraz perspektywa na nowy okres planowania po 2006 r.
  COM(2004) 580 - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex
 • Komunikat Komisji dla Rady i parlamentu Europejskiego - Perspektywy finansowe na lata 2007 - 2013 - COM(2004) 0487 final - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex
 • A stronger partnership for the outermost regions
  COM(2004) 343 - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex
  Annex: pdf
 • Reinforcing the Civil Protection Capacity of the European Union
  COM(2004) 200 final - Pełny tekst decyzji w EUR-Lex

2003

2002

2001

Ante 2001