Specjalne instrumenty wsparcia

Inne narzędzia

 

Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej) we współpracy z grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi instytucjami finansowymi opracowała cztery wspólne inicjatywy w ramach okresu 2007-2013 w celu nadania większej skuteczności i trwałości polityce spójności. Dwie z nich (JEREMIE i JESSICA) zajmują się promowaniem instrumentów inżynierii finansowej, a pozostałe dwie (JASPERS i JASMINE) funkcjonują jako instrumenty wsparcia technicznego.

 • JASPERS - wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich - to instrument wsparcia technicznego dla dwunastu krajów europejskich, które przystąpiły do UE w latach 2004 i 2007. Zapewnia zainteresowanym państwom członkowskim wsparcie konieczne do przygotowania znaczących projektów wysokiej jakości, współfinansowanych ze środków unijnych.
 • JEREMIE - wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - to inicjatywa Komisji Europejskiej, opracowana we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Promuje wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej na rzecz poprawy dostępu do finansowania dla MŚP za pomocą interwencji funduszy strukturalnych.
 • JESSICA - wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich - to inicjatywa Komisji Europejskiej opracowana we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). Wspiera regenerację i zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez mechanizmy inżynierii finansowej.
 • JASMINE - wspólne działania na rzecz wspierania instytucji mikrofinansowych w Europie - oferuje pomoc techniczną i wsparcie finansowe dla pozabankowych usługodawców zapewniających finansowanie w postaci mikrokredytów, ułatwiając im poprawę poziomu funkcjonowania oraz trwały i zrównoważony rozwój. JASMINE promuje także dobre praktyki w dziedzinie mikrokredytowania. W ramach tej inicjatywy opracowywany jest obecnie kodeks postępowania dla instytucji mikrokredytowych.

Dokumenty ogólne

 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English
 • Kontakt

  Komisja Europejska - DG ds. Polityki Regionalnej
  Dział B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
  Avenue de Beaulieu 5
  B-1160 Brussels
  Tel.: +32 2 299 12 98/ 68125
  Faks: +32 2 292 0904
  REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu