Europejski Fundusz Solidarności

Inne narzędzia

 

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE), który utworzono, aby umożliwić reagowanie na poważne klęski żywiołowe, jest wyrazem europejskiej solidarności w stosunku do mieszkańców UE, którzy padają ich ofiarami. Bezpośrednią przyczyną powołania do życia Funduszu były poważne powodzie, które latem 2002 r. nawiedziły Europę Środkową. Dotychczas zgromadzone w nim środki wykorzystano w następstwie 80 różnego rodzaju klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi, wichury i susze. Jak dotąd wsparcie w łącznej wysokości ponad 5 mld euro otrzymały 24 kraje Europy. Lista interwencji PDF en

Wnioski o wsparcie muszą wpłynąć do Komisji w terminie dwunastu tygodni od wystąpienia pierwszych szkód związanych z klęską żywiołową.

Aby maksymalnie przyspieszyć procedurę, zdecydowanie zaleca się podmiotom odpowiedzialnym za przygotowanie wniosków możliwie najszybsze nawiązanie bezpośredniego kontaktu z właściwą służbą Komisji w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej.

Ta strona jest regularnie aktualizowana, proszę pobrać najnowszą wersję formularza wniosku.

 • Formularz wniosku ( 16-11-2017) Word en
 • Wskazówki ( 16-11-2017)Word en
 • Progi dotyczące poważnych klęsk PDF en
 • Progi dotyczące klęsk o zasięgu regionalnym PDF en
 • Jak określić progi dotyczące klęsk obejmujących kilka regionów (na podstawie średniej ważonej PKB tych regionów) xls en
 • Ile pieniędzy można otrzymać w ramach pomocy? PDF en
 • Guidance on implementation, closure and auditing processes PDF en

Komisja rozpatruje wniosek i, w przypadku jego akceptacji, proponuje wysokość kwoty pomocy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, które zobowiązane są do jej zatwierdzenia. Po udostępnieniu wnioskowanej kwoty w budżecie UE Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu poszkodowanym państwom środków pomocowych, które następnie wypłacane są niezwłocznie w formie jednorazowej wypłaty. Państwa beneficjenci zobowiązane są do wykorzystania środków pomocowych w wybranych projektach, kontroli wydatków oraz przeprowadzenia audytu. Środki pomocy nadzwyczajnej mogą być finansowane wstecznie od pierwszego dnia wystąpienia klęski żywiołowej.

Należy jednak zauważyć, że FSUE nie jest instrumentem szybkiego reagowania stosowanym w przypadku poważnych klęsk żywiołowych. Pomoc finansowa przyznawana jest danemu krajowi na jego wniosek i po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury budżetowej, co może potrwać nawet do kilku miesięcy.

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej
Unit E1/EUSF
1049 Bruksela
Belgia
Johannes Wachter
telefon: + 32 2 296 65 15
Nyla Cruz
Nyla.Cruz@ec.europa.eu
telefon: +32 2 295 36 09

In what cases does the EUSF assist?

The EUSF The EUSF can provide financial aid to Member States and countries engaged in accession negotiations

 1. in the event of a 'major disaster': total direct damage exceeding € 3 billion at 2011 prices or 0.6% of the GNI of the affected State, whichever is the lower.
 2. in the event for smaller, so-called ‘regional disasters': total direct damage exceeding 1.5% of regional GDP (at NUTS2 level). For outermost regions the threshold of 1% of regional GDP is applied.
 3. in the event that an eligible State is affected by the same major disaster as an eligible neighbouring State.

With what budget?

Solidarity Fund aid can be mobilised up to a maximum annual total of € 500 million (in 2011 prices) plus the unspent allocation from the preceding year which is raised over and above the normal EU budget. Individual grants have to be approved by the European Parliament and the Council following a proposal from the Commission. One quarter of this amount must remain available on 1 October of every year to meet possible needs through to the end of the year. In exceptional cases and if the resources remaining for the rest of the year are insufficient, the shortfall may be met out of the next year's budget.

For what actions?

The EUSF The EUSF supplements Member States' public expenditure for the following essential emergency operations:

 • restoring the working order of infrastructure and plant in the fields of energy, water and waste water, telecommunications, transport, health and education;
 • providing temporary accommodation and funding rescue services to meet the needs of the population concerned;
 • securing preventive infrastructure and measures of protection of cultural heritage;
 • cleaning up disaster-stricken areas, including natural zones, in line with, where appropriate, eco-system based approaches, as well as immediate restoration of affected natural zones to avoid immediate effects from soil erosion.

The EUSF was not set up with the aim of meeting all the costs linked to natural disasters. The Fund is limited in principle to non-insurable damage and does not compensate for private losses. Long-term action – such as lasting reconstruction, economic redevelopment and prevention – are not eligible for EUSF aid. It could, however, qualify for aid under other instruments, most notably the Structural Funds and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Example

Austria - Flooding of August 2005 (regional disaster)

In August 2005, heavy flooding occurred in parts of two Austrian Länder Vorarlberg and Tyrol. The flooding caused severe damage to the agricultural sector, to tourism, residential properties and businesses, to the transport network and other infrastructure. The total direct damage was estimated at EUR 591.94 million which represents approximately 0.27 % of Austria's GNI. Since the figure is lower than the applicable threshold for mobilising the Solidarity Fund for major disasters (0.6 % of Austria's GNI, i.e. EUR 1.3363 billion), the application was therefore examined under exceptional criteria for so-called extraordinary regional disasters. The Commission came to the conclusion that the application provided sufficient evidence to allow exceptionally mobilising the Solidarity Fund and to grant financial aid amounting to EUR 14.79 million. The aid was used for:

 1. the immediate restoration to working order of infrastructure, in particular in restoration of state roads. Total EUSF contribution: EUR 9.86 million.
 2. the immediate securing of preventive infrastructures, in particular of restoration of damaged embankments of water courses, including the removal of trees and rubble, damming, stabilisation and restoration of river beds. Total EUSF contribution: EUR 4.93 million.

Documents

Factsheet

Reports

Panorama

Press releases