Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments represent a resource-efficient way of deploying cohesion policy resources in pursuit of the Europe 2020 Strategy objectives. Targeting projects with potential economic viability, financial instruments provide support for investments by way of loans, guarantees, equity and other risk-bearing mechanisms, possibly combined with technical support, interest rate subsidies or guarantee fee subsidies within the same operation.

Inne narzędzia

 

Aktualności

  Komisja Europejska przyjęła dzisiaj dwa gotowe i mogące być bezpośrednio stosowane instrumenty finansowe przeznaczone na inwestycje finansowane z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Zadaniem tych instrumentów jest ułatwienie młodym przedsiębiorcom i promotorom projektów rozwoju obszarów miejskich dostępu do finansowania.

  Komisja zachęca państwa członkowskie, by w okresie 2014 – 2020 podwoiły swoje inwestycje w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, wykorzystując instrumenty finansowe, takie jak pożyczki, kapitał własny i gwarancje, zgodnie z celami planu inwestycyjnego.

  Gotowe instrumenty finansowe są zgodne z rozporządzeniem dotyczącym europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz zasadami pomocy państwa i mają przyczynić się do zwiększonego wykorzystania przez państwa członkowskie odnawialnego wsparcia finansowego zamiast tradycyjnych dotacji oraz łączenia zasobów publicznych i prywatnych.

  Istnieją już trzy tego typu instrumenty. Instrument podziału ryzyka, który zakłada podział ryzyka między zasoby publiczne i prywatne oraz instrument ograniczonej gwarancji, gdzie środki publiczne służą jako zabezpieczenie na wypadek niewykonania zobowiązań w ramach portfela kredytowego banku. Te instrumenty mają ułatwić MŚP dostęp do finansowania. Trzecim instrumentem jest kredyt modernizacyjny dotyczący projektów w dziedzinie efektywności energetycznej w sektorze budownictwa mieszkaniowego.

  Komisja uruchamia dzisiaj dwa nowe instrumenty:

  • instrument współinwestycyjny, którego celem jest zapewnienie finansowania przedsiębiorstwom typu start-up i MŚP. Wsparcie to umożliwi tym podmiotom rozwinięcie swoich modeli biznesowych i przyciągnięcie dodatkowego finansowania w ramach systemu zbiorowego inwestowania zarządzanego przez jednego głównego pośrednika finansowego. Łączna wartość inwestycji obejmujących zasoby publiczne i prywatne może wynieść do €15 mln EUR na jedno MŚP. Przykładem takiego instrumentu współinwestycyjnego jest inicjatywa SAS JEREMIE, wdrażana w okresie 2007-2013 we francuskim regionie Langwedocja-Roussillon, w ramach której wykorzystywano środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do przyciągnięcia kapitału prywatnego i inwestowania w zaawansowane technologicznie MŚP.
  • Fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich wykorzystywane będą do wspierania między innymi zrównoważonych projektów dotyczących obszarów miejskich, transportu publicznego, efektywności energetycznej lub rewitalizacji obszarów miejskich. Projekty muszą być rentowne i stanowić część strategii zintegrowanego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Łączna wartość inwestycji obejmujących zasoby publiczne i prywatne może wynieść do €20 mln EUR na projekt. Wsparcie ma postać funduszu pożyczkowego zarządzanego przez pośrednika finansowego, utworzonego z zasobów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz kapitału prywatnego w wysokości co najmniej 30 %. Taki fundusz rozwoju obszarów miejskich wdrażany był np. w województwie pomorskim w Polsce w okresie 2007-2013.

  Dodatkowe informacje

Więcej wiadomości

Besides the obvious advantages of recycling funds over the long term, financial instruments help to mobilise additional public or private co-investments in order to address market failures in line with Europe 2020 and cohesion policy priorities. Their delivery structures entail additional expertise and know-how, which helps to increase the efficiency and effectiveness of public resource allocation. Moreover, these instruments provide a variety of incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects.

Financial instruments have been used for delivering investments for Structural Funds since the 1994-1999 programming period. Their relative importance has increased during the programming period 2007-2013 and they now represent around 5 % of total European Regional Development Fund (ERDF) resources. In the light of the current economic situation and the increasing scarcity of public resources, financial instruments are expected to play an even stronger role in cohesion policy in the 2014-2020 programming period.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu