Dostępny budżet 2014-2020

Inne narzędzia

 

Środki przeznaczone na finansowanie polityki regionalnej i polityki spójności w latach 2014-2020 wynoszą 351,8 mld EUR.
Szczegółowe dane i wykresy są dostępne w portalu poświęconym polityce spójności.

Alokacje finansowe 2014-2020

View the data

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending category (million €, current prices)