Programy

Poniżej dostępne są streszczenia programów operacyjnych przyjętych przez Komisję Europejską na początku okresu programowania. Programy zostały przygotowane przez państwa członkowskie i/lub regiony i były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub ze środków Funduszu Spójności.
Dodatkowe filtry według sektorów są dostępne w odniesieniu do:

Inne narzędzia

 

Współpraca transgraniczna, międzynarodowa i międzyregionalna