ESPON

Interreg

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Celem programu współpracy ESPON 2020 jest wspieranie wzrostu skuteczności unijnej polityki spójności oraz innych polityk i programów sektorowych realizowanych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), a także krajowych i regionalnych polityk rozwoju terytorialnego. Ma to nastąpić poprzez kreowanie, rozpowszechnianie i promowanie dowodów świadczących o skuteczności tych polityk i programów, pochodzących z terytoriów wszystkich 28 państw członkowskich UE, a także z 4 państw partnerskich, czyli Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Priorytety finansowania

Środki finansowania dostępne w ramach programu ESPON przeznaczono na realizację celu tematycznego 11 „Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych”. Z uwagi na to, że każdy z 11 celów tematycznych ma wymiar lub wpływ terytorialny, uważa się, że ich realizacja może pomagać w dostarczaniu dowodów skuteczności unijnych programów i polityk z różnych terytoriów Europy, kreowanych, rozpowszechnianych i promowanych w ramach programu ESPON 2020.

Oczekiwane efekty

 • Intensyfikacja kreowania dowodów z poszczególnych terytoriów poprzez badania stosowane i analizy.
 • Intensyfikacja przekazywania wiedzy oraz korzystania z analitycznego wsparcia dla użytkowników.
 • Skuteczniejsza obserwacja działalności terytorialnej oraz lepsze narzędzia do analiz terytorialnych.
 • Szerszy zasięg i skuteczniejsza popularyzacja dowodów pochodzących z różnych terytoriów.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 41,377,019.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 48,678,851.00 €

Total EU contribution: 41,377,019.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR004