(Interreg V-A) DE-PL - Germany/Mecklenburg-Western Pomerania/Brandenburg-Poland

Interreg

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Wspomniany program współpracy ma na celu rozwiązanie najważniejszych problemów o charakterze transgranicznym w północnej części niemiecko-polskiego regionu przygranicznego. Region ten charakteryzuje się peryferyjną, nadmorską lokalizacją oraz barierami społeczno-kulturowymi i językowymi.

Priorytety finansowania

W ramach opisywanego programu skupiono się na następujących czterech głównych priorytetach:

 • dziedzictwo kulturowe i naturalne,
 • transport i mobilność,
 • programy edukacyjne i szkoleniowe,
 • współpraca transgraniczna między instytucjami publicznymi i obywatelami.

Przewidywane efekty:

 • większa ochrona i lepsze zachowanie środowiska,
 • rozwój wspólnych, transgranicznych atrakcji dla turystów,
 • poprawa jakości istniejących transgranicznych połączeń drogowych w celu ograniczenia wąskich gardeł,
 • rozszerzenie programów edukacyjnych i szkoleniowych ze szczególnym naciskiem na zmniejszenie barier językowych,
 • intensyfikacja współpracy międzyinstytucjonalnej,
 • poprawa wzajemnego zrozumienia między sąsiadami.

Regions

 • Germany
 • Poland

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 134,000,414.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO10 - Education and training
 • TO11 - Better public administration
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks

Financial information

Total OP budget: 157,647,549.00 €

Total EU contribution: 134,000,414.00 €

CCI number: 2014TC16RFCB019