Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Głównym celem programu operacyjnego (PO) jest zwiększenie konkurencyjności gospodarczej oraz wzmocnienie spójności społecznej w województwie wielkopolskim. Ponadto realizacja programu ma przyczynić się do zredukowania dysproporcji społecznych w regionie.

Priorytety finansowania

Główne priorytety to:

 • Badania, rozwój technologiczny i działalność innowacyjna
 • Przedsiębiorczość
 • Transport
 • Środowisko
 • Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
 • Wzrost zatrudnienia
 • Uczenie się przez całe życie
 • Włączenie społeczne

 

Oczekiwane efekty

 • Rozwój infrastruktury drogowej — budowa i modernizacja 280 km dróg
 • Wsparcie dla ponad 1000 przedsiębiorstw
 • Dostęp do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków dla ponad 64 000 mieszkańców
 • Pomoc dla prawie 62 000 bezrobotnych przy poszukiwaniu pracy
 • Pomoc dla ok. 33 500 mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Utworzenie w przedszkolach 12 500 miejsc współfinansowanych

Tekst program

RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020

Regions

 • Poland
  • Wielkopolskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 1,760,975,177.00 €
 • European Social Fund (ESF): 689,231,240.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 2,882,595,789.00 €

Total EU contribution: 2,450,206,417.00 €

CCI number: 2014PL16M2OP015