Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Celem tego wielofunduszowego programu operacyjnego (PO) wykorzystującego środki z EFRR i EFS jest zwiększenie konkurencyjności regionu oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju.

Priorytety finansowania

W ramach programu udzielono wsparcia dla wszystkich 10 celów tematycznych, jednak środki finansowe zostały przeznaczone głównie na badania naukowe i działalność innowacyjną, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), przejście na gospodarkę niskoemisyjną, zwiększenie wydajności energetycznej oraz rozwój infrastruktury transportowej. W ramach programu skupiono się zwłaszcza na zwiększaniu zatrudnienia, mobilności zawodowej pracowników i możliwości przystosowawczych przedsiębiorstw do zachodzących zmian.

Oczekiwane efekty:

 • wzrost wydatków firm na badania i rozwój;
 • intensyfikacja działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw;
 • ograniczenie rocznego zużycia energii w jednostkach administracji publicznej;
 • zakup 230 nowych, przyjaznych środowisku jednostek transportu miejskiego;
 • utworzenie 62 nowych, wielozadaniowych obiektów miejskich, takich jak parkingi typu „parkuj i jedź” czy „zostaw rower i jedź”;
 • zmniejszenie rocznej emisji gazów cieplarnianych;
 • zwiększenie możliwości przerobowych w zakresie recyklingu do 96 426 ton rocznie;
 • utworzenie 267 km nowej sieci kanalizacyjnej;
 • modernizacja 90 km dróg kolejowych i 100 km linii tramwajowych;
 • wsparcie dla prawie 50 000 bezrobotnych w zakresie poszukiwania pracy i podniesienia kwalifikacji zawodowych;
 • utworzenie w żłobkach około 4500 nowych miejsc.

Tekst program

RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regions

 • Poland
  • Ślaskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 2,498,891,499.00 €
 • European Social Fund (ESF): 978,045,635.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 4,090,514,283.00 €

Total EU contribution: 3,476,937,134.00 €

CCI number: 2014PL16M2OP012