Program operacyjny Pomoc Techniczna

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główny cel

Program operacyjny „Pomoc techniczna 2014–2020” ma zwiększyć krajowy potencjał administracyjny w zakresie zarządzania środkami i korzystania ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESI).

Priorytety finansowania:

W ramach programu skupiono się na dwóch głównych priorytetach:

  • wzmocnieniu organów krajowych zaangażowanych w zarządzanie środkami, korzystanie ze środków oraz audyt środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także
  • zwiększeniu potencjału beneficjentów w zakresie przygotowania i wdrażania projektów.

Oczekiwane efekty:

  • Dobre zarządzanie środkami z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w Polsce

Tekst Programu Operacyjnego

Program Pomoc Techniczna 2014-2020

Regions

  • Poland

Funds

  • Cohesion Fund (CF): 703,123,363.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 827,203,959.00 €

Total EU contribution: 703,123,363.00 €

View the data

CCI number: 2014PL16CFTA001