Baltic Sea

Interreg

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Głównym celem Programu jest wspomaganie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy terytorialnej, aby zwiększyć innowacyjność i dostępność regionu Morza Bałtyckiego oraz stworzyć bardziej zrównoważoną gospodarkę w tym regionie. Program kładzie nacisk na współpracę transnarodową i integrację, realizowane w jego ramach projekty mają pomóc krajom bałtyckim sprostać wspólnym wyzwaniom i lepiej wykorzystać istniejące możliwości regionu. Program wspiera także wdrażanie Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

Program jest odpowiedzią na problemy, których objęte nim kraje nie mogą rozwiązać samodzielnie. Wyzwania, które stają przed różnymi krajami z Regionu Morza Bałtyckiego, to poprawa jakości wód oraz zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony żeglugi morskiej.

Działania inwestycyjne obejmują zwiększenie możliwości instytucjonalnych organów publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, są nakierowane na instytucje badawcze i placówki szkoleniowe, agencje i stowarzyszenia sektorowe, a także przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe. Zwiększenie możliwości instytucjonalnych oznacza:

 • poszerzanie wiedzy i kompetencji w tym zakresie;
 • poprawę struktur zarządzania i organizacji;
 • bardziej wydajne korzystanie z zasobów ludzkich i możliwości technologicznych;
 • zwiększenie atrakcyjności regionu, aby pozyskać nowe źródła finansowania;
 • zwiększenie możliwości pracy w środowisku transnarodowym.

Priorytety finansowania

Finansowanie w ramach programu przeznaczono na realizację następujących priorytetów:

 1. potencjał innowacyjny,
 2. efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
 3. zrównoważony transport,
 4. współpraca makroregionalna.

Oczekiwane wyniki (przykłady)

 • Większe możliwości organów publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, instytucji badawczych i placówek szkoleniowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych, a także przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych w zakresie innowacji, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi i bardziej zrównoważonego transportu.
 • Współpraca 230 przedsiębiorstw z instytucjami badawczymi.
 • Stworzenie 10 nowych produktów i usług.
 • Przeznaczenie 8 mln EUR pochodzących z prywatnych inwestycji na badania i rozwój.
 • Przeznaczenie 45 mln EUR na inwestycje transnarodowe.

Organ zarządzający

Program jest zarządzany przez Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) w Kilonii w Niemczech. Główna siedziba organu zarządzającego wraz ze wspólnym sekretariatem programu mieści się w Rostocku w Niemczech.

Regions

 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • Germany
  • BERLIN
  • BRANDENBURG
  • BREMEN
  • HAMBURG
  • MECKLENBURG-VORPOMMERN
  • Lüneburg
  • SCHLESWIG-HOLSTEIN
 • Latvia
 • Lithuania
 • Poland
 • Sweden

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 263,830,658.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 331,518,268.00 €

Total EU contribution: 271,031,690.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16M5TN001