INTERACT

Interreg

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Celem tego programu jest poprawa skuteczności działania w zakresie polityki spójności przez propagowanie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań wśród partnerów i w ramach programów współpracy terytorialnej.

Priorytety finansowania

W ramach tego programu określono dwa priorytety:

 • świadczenie usług,
 • pomoc techniczna.

Przewidywane efekty

Program ten jest specyficzny, ponieważ podejmowane w jego ramach działania mogą jedynie wpłynąć na skuteczność wdrażania innych działań i programów związanych ze współpracą terytorialną. Przewidywane efekty:

 • poprawa zdolności zarządzania i sprawowania kontroli w odniesieniu do ponad 84% programów z zakresu europejskiej współpracy terytorialnej (EWT);
 • poprawa zdolności rejestrowania i komunikowania wyników w odniesieniu do ponad 80% programów EWT;
 • poprawa zdolności zarządzania współpracą w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań (europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej — EUWT, fundusze odnawialne, strategie makroregionalne itp.) w odniesieniu do ponad 84% programów EWT.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 39,392,594.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 46,344,229.00 €

Total EU contribution: 39,392,594.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR002