INTERREG EUROPE

Interreg

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Celem programu Interreg Europa jest wsparcie polityki spójności w drodze wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz podejmowania wspólnych inicjatyw przez 28 regionów UE (oraz Norwegię i Szwajcarię) w zakresie celów tematycznych takich jak innowacje, MŚP, gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska.

Priorytety finansowania

W ramach programu skupiono się na czterech głównych priorytetach:

 • Badania naukowe i innowacje
 • Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
 • Gospodarka niskoemisyjna
 • Ochrona środowiska i efektywna gospodarka zasobami

Przewidywane efekty

Specyfika tego programu polega na tym, że za jego pośrednictwem można jedynie wpływać na sposób, w jaki w innych programach operacyjnych uruchamia się środki w ramach poszczególnych celów tematycznych, tzn.:

 • odsetek programów mających na celu rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy, na które to programy wpłynęły działania podjęte w ramach programu Interreg Europe w obszarze innowacji: 25%
 • odsetek programów mających na celu rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy, na które to programy wpłynęły działania podjęte w ramach programu Interreg Europe w obszarze MŚP: 33%
 • Kwota środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych uruchomiona w obszarze gospodarki niskoemisyjnej pod wpływem działań podjętych w ramach programu Interreg Europe: 192 mln EUR

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 359,326,320.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 426,309,618.00 €

Total EU contribution: 359,326,320.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR001