(Interreg V-A) PL-SK - Poland-Slovakia

Interreg

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Program współpracy transgranicznej jest odpowiedzią na najważniejsze wyzwania związane z wdrażaniem strategii „Europa 2020” w polsko-słowackim regionie przygranicznym. Celem strategicznym programu jest rozwój infrastruktury transportowej, która pomoże usprawnić podróżowanie pomiędzy państwami i ułatwi dostęp do sieci TEN-T. Równocześnie w ramach programu przewiduje się wprowadzenie bardziej ekologicznych rozwiązań oraz promocję zrównoważonego wykorzystywania dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Dodatkowym przedsięwzięciem będzie rozwój struktur edukacyjnych, w szczególności na poziomie ponadpodstawowym, oraz zwiększenie możliwości kształcenia ustawicznego z myślą o osobach mających trudności z odnalezieniem się na rynku pracy.

Do realizacji celów strategicznych posłużą następujące działania:

 • stworzenie zintegrowanej sieci transportowej, która przyspieszy wzrost gospodarczy i pozwoli zminimalizować czas podróży po obu stronach granicy;
 • zwiększenie atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego z uwzględnieniem ochrony środowiska i zmiany klimatu;
 • dostosowanie systemu edukacji zawodowej do wymagań rynku pracy i oczekiwań pracodawców na terenach przygranicznych.

 

Priorytety finansowania

Finansowanie w ramach programu przeznaczono na realizację trzech następujących priorytetów:

 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego na terenach przygranicznych
 2. Zrównoważony transport transgraniczny
 3. Rozwój edukacji i kształcenia ustawicznego na terenach przygranicznych

 

Oczekiwane wyniki

 • odbudowa lub modernizacja 160 km dróg;
 • 200 hektarów ekosystemów włączonych w transgraniczne projekty ochrony dziedzictwa naturalnego;
 • 32 nowe lub odświeżone transgraniczne produkty i usługi elektroniczne;
 • 25 nowych produktów dla zwiększenia atrakcyjności wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz wzrost liczby odwiedzin do 250 000;
 • 550 wspólnych lokalnych inicjatyw dotyczących zatrudnienia i wspólnych szkoleń.

Regions

 • Poland
  • POLUDNIOWY
  • Małopolskie
  • Ślaskie
  • Podkarpackie
 • Slovakia
  • Stredné Slovensko
  • Východné Slovensko

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 178,597,014.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 210,114,137.00 €

Total EU contribution: 178,597,014.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB012