Central Europe

Interreg

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Współpraca transnarodowa w Europie Środkowej przyspiesza wdrażanie rozwiązań inteligentnych stanowiących odpowiedź na regionalne wyzwania w dziedzinie innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Sprzyja też budowaniu zdolności regionalnych w wyniku podejścia oddolnego angażującego i koordynującego odpowiednie podmioty ze wszystkich szczebli sprawowania rządów.

Priorytety finansowania

W ramach programu skupiono się na czterech głównych priorytetach:

 • Współpraca w dziedzinie innowacyjności w celu zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej.
 • Współpraca w dziedzinie niskoemisyjnych strategii gospodarczych w Europie Środkowej.
 • Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej.
 • Współpraca w dziedzinie transportu w celu usprawnienia sieci połączeń w Europie Środkowej.

Oczekiwane efekty

 • Zapewnienie lepszych i trwalszych powiązań między podmiotami zaangażowanymi w tworzenie systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnych zdolności innowacyjnych oraz poszerzenie umiejętności i kompetencji z zakresu przedsiębiorczości w celu szybszego rozwoju i wdrażania innowacji gospodarczych i społecznych.
 • Rozwój i wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturach publicznych; usprawnienie strategii i polityk planowania niskoemisyjnej terytorialnej infrastruktury energetycznej, wspomagających łagodzenie skutków zmiany klimatu; zwiększenie zdolności w zakresie planowania mobilności na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu obniżenia emisji CO2.
 • Zwiększenie zdolności zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego użytkowania dziedzictwa naturalnego i zasobów naturalnych;
 • Zzwiększenie zdolności zrównoważonego użytkowania dziedzictwa kulturowego i zasobów kulturowych.
 • Usprawnienie planowania i koordynacji regionalnych systemów transportu pasażerskiego w celu zapewnienia lepszych połączeń z krajowymi sieciami transportowymi oraz z siecią europejską; zapewnienie lepszej koordynacji działań operatorów transportu towarowego w celu zwiększenia liczby multimodalnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań transportowych.

Regions

 • Austria
 • Croatia
 • Czechia
 • Germany
  • BADEN-WÜRTTEMBERG
  • Stuttgart
  • Karlsruhe
  • Freiburg
  • Tübingen
  • BAYERN
  • Oberbayern
  • Niederbayern
  • Oberpfalz
  • Oberfranken
  • Mittelfranken
  • Unterfranken
  • Schwaben
  • BERLIN
  • BRANDENBURG
  • MECKLENBURG-VORPOMMERN
  • SACHSEN
  • Dresden
  • Chemnitz
  • Leipzig
  • SACHSEN-ANHALT
  • THÜRINGEN
 • Hungary
 • Italy
  • NORD OVEST
  • Piemonte
  • Valle D'Aosta
  • Liguria
  • Lombardia
  • Nord-Est
  • Provincia Autonoma di Bolzano
  • Provincia Autonoma di Trento
  • Veneto
  • Friuli-Venezia Giulia
  • Emilia-Romagna
 • Poland
 • Slovakia
 • Slovenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 246,581,112.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 298,987,026.00 €

Total EU contribution: 246,581,112.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFTN003