Programy

Poniżej dostępne są streszczenia programów operacyjnych przyjętych przez Komisję Europejską na początku okresu programowania. Programy zostały przygotowane przez państwa członkowskie i/lub regiony i były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub ze środków Funduszu Spójności.
Dodatkowe filtry według sektorów są dostępne w odniesieniu do:

Inne narzędzia

 

Programy krajowe

Austria

Bułgaria

Belgia

Republika Czeska

Cypr

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Irlandia

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Węgry

Malta

Niderlandy

Polska

Portugalia

Chorwacja

Rumunia

Słowenia

Słowacja

Hiszpania

Szwecja

Zjednoczone

Współpraca transgraniczna, międzynarodowa i międzyregionalna