Beneficjenci polityki spójności Unii Europejskiej

Unia Europejska ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Na mapie widocznej poniżej zamieszczono łącza do list beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Witryny internetowe, do których prowadzą łącza, są zarządzane przez odpowiednie państwa członkowskie, które zgodnie z zasadami wdrażania funduszy na lata 2014–2020 (UE nr 1303/2013) zobowiązane są publikować nazwy wszystkich beneficjentów, opisy ich działań oraz kwoty przyznane im z funduszy publicznych.

Inne narzędzia

 

Beneficjenci 2014-2020

Beneficjenci

x