Sverige

Lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014-2020

Programme description

Huvudsyften

Programmet är inriktat på att stärka företagandet inom lokala utvecklingsområden samt på att öka sysselsättningen inom små och medelstora företag.

Finansieringsprioriteringar

  • Stöda lokala möjligheter och lokal utvecklingspotential genom samarbete
  • Öka antalet nya företag
  •  Utveckla befintliga företag för att öka sysselsättningsgraden

Förväntade effekter

  • 600 företag som ägnar sig åt lokal utveckling i hela landet
  • 200 projekt i stadsområden mer fler än 5 000 invånare
  • 150 projekt inriktade på att stärka banden mellan stads- och landsbygdsområden eller mellan stadsområden och mellanliggande områden

Program text

Regional- och socialfondsprogram för lokalt ledd utveckling

Regions

SVERIGE

Funds

ERDF: 8,504,984.00 €

ESF: 8,343,266.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 33,696,500.00 €

Total EU contribution: 16,848,250.00 €

Managing Authority

Jordbruksverket

Vallgatan 8

SE - 551 82 Jönköping

+46-36-15 50 00

jordbruksverket@jordbruksverket.se

http://www.jordbruksverket.se

Head of unit

CCI number: 2014SE16M2OP001