România

Program Operational Capacitate Administrativa

Programme description

Investițiile vor viza neajunsurile care persistă în administrația publică din România și vor contribui la o mai bună funcționare a sistemului judiciar prin susținerea reformelor structurale

Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” pentru perioada 2014-2020, derulat în România cu sprijinul Fondului social european (FSE), descrie prioritățile și obiectivele unor investiții în valoare de 658 de milioane EUR (din care 553 de milioane provin din bugetul UE) menite să ajute administrația publică și sistemul judiciar din România să răspundă mai bine la cerințele economiei și ale pieței.

Prin acest program se urmărește ca administrația publică și sistemul judiciar din România să devină mai eficiente, mai transparente și mai accesibile. În acest scop, investițiile vor viza următoarele priorități:

  • consolidarea funcțiilor-cheie ale administrației publice (planificare strategică, întocmirea bugetului de program, analiza, evaluarea și monitorizarea impacturilor, simplificarea legislației, achiziții publice, reducerea birocrației) și creșterea capacității administrative în vederea îndeplinirii acestor funcții, inclusiv prin dezvoltarea resurselor umane;
  • îmbunătățirea funcționării sistemului judiciar, inclusiv pentru punerea în aplicare a noilor coduri de legi;
  • încurajarea luării deciziilor la nivelul local al administrației publice și al sistemului judiciar, prin introducerea unor standarde și practici comune și a unui sistem de management al calității în vederea perfecționării serviciilor oferite cetățenilor și companiilor;
  • instituirea unui cadru de prevenție, atât în administrația publică, cât și în sistemul judiciar, pentru abordarea provocărilor care țin de etică și de integritate.

Aproximativ 90 000 de angajați din administrația publică și din sistemul judiciar vor urma cursuri de formare pe parcursul perioadei de finanțare, iar circa 250 de instituții publice și judiciare vor beneficia direct de finanțare prin acest program, alte câteva mii de instituții bucurându-se de beneficii indirecte în urma intervențiilor planificate.

Textul programului

Programul Operational Capacitate Administrativa

Regions

Bucureşti - Ilfov

Centru

Nord-Est

Nord-Vest

Sud - Muntenia

Sud-Est

Sud-Vest Oltenia

Vest

Funds

ESF: 553,191,489.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO11 - Better public administration

Financial information

Total OP budget: 658,296,768.00 €

Total EU contribution: 553,191,489.00 €

Managing Authority

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Piata Revolutiei nr. 1A

București, sector 1

-

-

Head of unit

CCI number: 2014RO05SFOP001