Polska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020

Programme description

Główne cele

Głównym celem programu operacyjnego (PO) jest zwiększenie konkurencyjności gospodarczej oraz wzmocnienie spójności społecznej w województwie wielkopolskim. Ponadto realizacja programu ma przyczynić się do zredukowania dysproporcji społecznych w regionie.

Priorytety finansowania

Główne priorytety to:

 • Badania, rozwój technologiczny i działalność innowacyjna
 • Przedsiębiorczość
 • Transport
 • Środowisko
 • Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
 • Wzrost zatrudnienia
 • Uczenie się przez całe życie
 • Włączenie społeczne

 

Oczekiwane efekty

 • Rozwój infrastruktury drogowej — budowa i modernizacja 280 km dróg
 • Wsparcie dla ponad 1000 przedsiębiorstw
 • Dostęp do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków dla ponad 64 000 mieszkańców
 • Pomoc dla prawie 62 000 bezrobotnych przy poszukiwaniu pracy
 • Pomoc dla ok. 33 500 mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Utworzenie w przedszkolach 12 500 miejsc współfinansowanych

Tekst program

RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020

Regions

Wielkopolskie

Funds

ERDF: 1,760,975,177.00 €

ESF: 689,231,240.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO1 - Research and innovation

TO10 - Education and training

TO2 - Information and communication technologies

TO3 - SMEs competitiveness

TO4 - Low-carbon economy

TO5 - Climate change and risk prevention

TO6 - Environment and resource efficiency

TO7 - Transport and energy networks

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 2,882,595,790.00 €

Total EU contribution: 2,450,206,417.00 €

Managing Authority

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34

PL - 61-714 Poznań

0048 61 626 66 66

kancelaria@umww.pl

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/

Head of unit

CCI number: 2014PL16M2OP015