Nederland

Operational Programme ESF 2014-2020

Programme description

In het Nederlandse nationaal operationeel programma voor de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds voor de periode 2014-2020 , dat meer dan 1 miljard euro behelst (waarvan meer dan 500 miljoen euro uit de EU-begroting), worden prioriteiten en doelstellingen aangegeven met het oog op het versterken van de economische groei en tewerkstelling in alle regio's van Nederland.

De totale ESF-toewijzing zal volgens deze drie prioriteiten worden verstrekt:

  • Integratie via onderwijs en werkgelegenheid: meer dan 70 % van de totale begroting (720 miljoen euro) zal worden geïnvesteerd in de integratie van uitgesloten groepen op de arbeidsmarkt. De Nederlandse gemeenten, die het best geplaatst zijn om oplossingen op maat uit te werken, zullen vooral gebruikmaken van arbeidsintegratietrajecten, opleidingen en bijscholingen en individuele begeleiding.
  • Duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid: 200 miljoen euro zal worden geïnvesteerd om het verwachte tekort aan arbeidskrachten tegen te gaan door maatregelen te ondersteunen in verband met actief en gezond ouder worden voor werknemers en in verband met (re)organisatie van de werkomgeving en ‑omstandigheden om mensen langer aan het werk te houden.
  • Bijzondere ondersteuning voor de grootste vier steden in Nederland: in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zal 50 miljoen euro beschikbaar zijn voor lokale werkgelegenheidsinitiatieven om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen en in die gebieden de bestaande moeilijkheden in dat verband aan te pakken.

De aard van het ESF-programma voor de periode 2014-2020 verschilt sterk ten opzichte van de periode 2007-2013. Terwijl vroeger meer dan 50 % van de ESF-steun werd ingezet voor de opleiding en kwalificaties van werknemers, ligt de nadruk van het ESF in de periode 2014-2020 op de onderkant van de arbeidsmarkt: 71 % van de middelen wordt geïnvesteerd in maatregelen voor sociale integratie om personen aan de rand van de arbeidsmarkt een baan te helpen vinden.

Ook nieuw is de geïntegreerde aanpak met het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling voor gebieden met bijzondere behoeften in de grootste vier steden van Nederland.

Programma

Operationeel programma ESF 2014-2020

Regions

NEDERLAND

Funds

ESF: 510,282,703.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 1,030,771,060.00 €

Total EU contribution: 510,282,703.00 €

Managing Authority

Agentschap SZW

Wilhelmina van Pruisenweg 52

NL-2595 AN Den Haag

(31-70) 315 20 00

http://www.agentschapszw.nl

Head of unit

CCI number: 2014NL05SFOP001