Hrvatska

ESF Operativni program Učinkoviti ljudski resursi 2014-2020

Programme description

Cilj programa je pridonijeti otvaranju radnih mjesta i jačanju društvene kohezije u Hrvatskoj. Ukupna vrijednost programa je 1,849 milijardi eura, od čega je 1,582 milijarde osigurano iz proračuna EU-a, uključujući 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih.

Ulaganja će obuhvatiti četiri glavna područja:

  • Gotovo 34 % dostupnih sredstava namijenjeno je mjerama za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju za tražitelje zaposlenja i neaktivne osobe. Naglasak će biti stavljen na učinkovitost i obuhvaćenost aktivnih mjera tržišta rada pokrivanjem većeg broja mladih, dugoročno nezaposlenih i starijih radnika, kao i na preventivne mjere za osobe suočene s rizikom gubitka svojih poslova u promjenjivom okruženju. Posebna pozornost pružit će se poboljšanju situacije mladih u dobi od 15 do 29 godina, a koji nisu u radnom odnosu, obrazovnom sustavu ili na stručnom usavršavanju (NEET).
  • Otprilike 28 % proračuna uložit će se za realizaciju odgovarajućeg spajanja vještina radne snage s potrebama tržišta rada. Tercijarno obrazovanje, strukovno obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje bit će reformirani i stimulirani kako bi se osiguralo da ljudi usvoje odgovarajuće vještine. Akcije će poboljšati kvalitetu i učinkovitost tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja, povećati pristup cjeloživotnom obrazovanju (LLL) i poboljšati povezanost sustava obrazovanja i osposobljavanja s tržištem rada.
  • S namjerom rješavanja visoke stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti u zemlji, ulaganja će podupirati pružanje visokokvalitetnih socijalnih usluga prilagođenih posebnim potrebama ciljanog stanovništva i područja. U okviru zajednice razvit će se usluge utemeljene u zajednici usmjerene osobama s invaliditetom, djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi kako bi se spriječilo ili smanjilo njihovo smještanje u ustanove. Provodit će se ciljane i objedinjene mjere radi sprječavanja i rješavanja diskriminacije i socijalne isključenosti te razvoja socijalnog poduzetništva.
  • ESF će također poduprijeti nacionalnu reformu javne uprave kroz bolje i razumnije upravljanje javnim financijama, smanjivanje nepotrebnih postupaka, uključujući poslovni sektor, razvoj e-uprave i borbu protiv korupcije. Promicat će se društveni dijalog i izgradnja kapaciteta i partnerstva među njegovim dionicima. Učinkovitost pravosudnog sektora bit će ojačana u smislu ubrzavanja pravnih postupaka kao i osiguravanja učinkovitosti i nepristranosti.

Tekst program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

Regions

HRVATSKA

Funds

ESF: 1,414,738,021.00 €

YEI: 202,590,104.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO10 - Education and training

TO11 - Better public administration

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 1,884,863,377.00 €

Total EU contribution: 1,617,328,125.00 €

Managing Authority

Ministry of Labour and Pension System

Koranska 2

HR - 10 000 Zagreb

+385 1 6472 047

http://www.mrms.hr

Head of unit

CCI number: 2014HR05M9OP001