Danmark

Vækst via uddannelse og iværksætteri

Programme description

Det nationale operationelle program for Danmark til gennemførelse af projekter under ESF for perioden 2014-2020 skitseres de prioriterede områder og målsætninger for budgettet på 400 millioner euro (heraf over 200 fra EU-budgettet), der skal bidrage til at styrke den økonomiske vækst i alle regioner i Danmark.

I maj vedtog Europa-Kommissionen en partnerskabsaftale med Danmark, som beskriver strategierne for anvendelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde. Det var den første af i alt 28 partnerskabsaftaler, der skal indgås med alle EU-landene, med retningslinjer for investeringer i tilknytning til samhørighedspolitikken i perioden 2014-2020.
ESF's samlede budget fordeles på følgende fire prioriteter:

  • Iværksætteri og jobskabelse: 144,7 millioner euro går til at øge andelen af selvstændigt erhvervsdrivende og jobs i ESF-støttede virksomheder.
  • Grænseoverskridende mobilitet: 5,6 millioner euro går til at styrke arbejdsstyrkens mobilitet på tværs af grænserne.
  • Inklusion gennem uddannelse og beskæftigelse: 80,1 millioner euro går til at hjælpe folk i randen af jobmarkedet med at finde beskæftigelse. Det beløb udgør de 20%, som skal forbeholdes social inklusion.
  • Erhvervsuddannelse og videregående uddannelser: 150,3 mio. euro går til at øge antallet af studerende i erhvervsuddannelse, både blandt unge og voksne.

Der vil være en stærk regional tilgang, da anvendelsen af ESF vil blive tilpasset de specifikke behov hos de forskellige danske regioner. Danmarks regionale vækstfora afgør, hvilke konkrete projekter der skal støttes, i overensstemmelse med de fire prioriteter, der er anført ovenfor.

Program tekst

Socialfondsprogrammet 2014-2020

Regions

Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Funds

ESF: 213,024,265.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO10 - Education and training

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 410,953,277.00 €

Total EU contribution: 213,024,265.00 €

Managing Authority

Erhvervsstyrelsen

Vejlsøvej 29

8600 Silkeborg

35 29 10 00

http://www.regionalt.dk

Head of unit

CCI number: 2014DK05SFOP001