Κύπρος

Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή

Programme description

Οι επενδύσεις θα βοηθήσουν την Κύπρο να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως την υψηλή ανεργία, ιδίως στους νέους, και τον κοινωνικό αποκλεισμό

Το κυπριακό επιχειρησιακό πρόγραμμα «Απασχόληση, ανθρώπινοι πόροι και κοινωνική συνοχή» που αφορά την υλοποίηση του ΕΚΤ για την περίοδο 2014-2020 περιγράφει τις προτεραιότητες και τους στόχους για την επένδυση περισσότερων από 163 εκατ. ευρώ (από τα οποία πάνω από 140 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και 11,5 εκατ. ευρώ από την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων) με στόχο την προώθηση της απασχόλησης, των δεξιοτήτων, της κοινωνικής ένταξης και του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης.
Οι επενδύσεις θα επικεντρώνονται στις ακόλουθες προτεραιότητες:

  • βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης (περίπου το 53% του προϋπολογισμού), με επικέντρωση σε ομάδες μειονεκτούντων ατόμων όπως οι άνεργοι, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι νέοι, συμπεριλαμβανομένων των νέων από 15 έως 29 ετών που δεν βρίσκονται σε διαδικασία εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ). Θα χρηματοδοτούνται επίσης δράσεις για την επίτευξη της καλύτερης λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης·
  • καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (20% του προϋπολογισμού), με έμφαση σε ανθρώπους που διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, άτομα με αναπηρίες και άλλες ευπαθείς ομάδες·
  • βελτίωση του συστήματος επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης (20% του προϋπολογισμού), ιδίως με στόχο να προσανατολιστεί περισσότερο στις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας·
  • βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης (σχεδόν 4% του προϋπολογισμού).

Το πρόγραμμα θα βελτιώσει τις προοπτικές εργασίας και θα προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες σε χιλιάδες πολίτες, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στους εθνικούς στόχους απασχόλησης και μείωσης της φτώχειας στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

κείμενο του προγράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 2014-2020

Regions

ΚΥΠΡΟΣ (KÝPROS)

Funds

ESF: 114,307,303.00 €

YEI: 36,273,586.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO10 - Education and training

TO11 - Better public administration

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 173,953,381.00 €

Total EU contribution: 150,580,889.00 €

Managing Authority

Directorate-General for European programmes, coordination and development

29, Vyronos Avenue

1409 Nicosia

+357 22666810

http://www.dgepcd.gov.cy

Head of unit

CCI number: 2014CY05M9OP001