RegioStars Awards 2019

Extra tools

 

Energy Cells GR

Elk van de vier energiecellen in de GR is een virtuele elektriciteitscentrale, die de productie en het verbruik van elektriciteit op elkaar afstemt met behulp van opslag binnen de cel of door het uitwisselen van overtollige stroom met andere onderling verbonden cellen (ook als grensoverschrijdende overdracht) via slimme netten op distributieniveau. De totale verdeling wordt beheerd door een digitale online-controller die door de energiemarkt wordt aangestuurd. De doelstelling is het integreren van grote aandelen duurzame energie in de energiesystemen.

Meer over dit project


Categorie 1 - bevorderen van digitale transformatie

Regio('s: Saarland, Rhineland-Palatinate, Lorraine, Luxembourg
Land(en): Belgium - France - Germany - Luxembourg
Fonds: European Regional Development Fund (Interreg)
EU-bijdrage: EUR 902 867
Periode: 01/2017 - 09/2019
Operationeel programma : Interreg V-A - France-Belgium-Germany-Luxembourg (Grande Région)
Beheersautoriteit : Ministère du Développement durable et des Infrastructures
Organisatie: IZES gGmbH