RegioStars Awards 2019

Extra tools

 

Climate Active Neighbourhoods (CAN)

De energierenovatie van bestaande woonwijken levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van EU-doelstellingen op het gebied van CO2-emissies. Dankzij het project Climate Active Neighbourhoods kunnen gemeenten sinds 2016 hun eigen klimaatactieplannen efficiënter implementeren door middel van een zogeheten nabuurschapsbenadering. Bewoners van achtergestelde wijken krijgen de mogelijkheid eigen initiatieven te ontplooien voor een beter lokaal klimaat, vooral dankzij energie-efficiëntere woningen - een belangrijke factor bij het bestrijden van energie-armoede.

Meer over dit project


Categorie 4 - bouwen van klimaatbestendige steden

Regio('s: Hessen, South East England, Oost-Nederland, Ouest, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Région Wallone, South West (England), Île de France
Land(en): Belgium - France - Germany - Netherlands - United Kingdom
Fonds: European Regional Development Fund (Interreg)
EU-bijdrage: EUR 4 730 401
Periode: 02/2016 - 04/2020
Operationeel programma : Interreg TN - North West Europe
Beheersautoriteit : Région Nord-Pas de Calais
Organisatie: Climate Alliance of European Cities with Indigenous Rainforest Peoples