REGIOSTARS Awards

De RegioStars Awards zijn jaarlijkse prijzen die sinds 2008 door DG REGIO worden uitgereikt. Ze zijn inmiddels uitgegroeid tot een Europese excellentielabel voor projecten met financiële steun van de EU waarbij gekozen is voor een innovatieve en inclusieve benadering van regionale ontwikkeling. Elk jaar wedijveren honderden projecten om de prijzen in vijf categorieën: slim Europa, groen Europa, rechtvaardig Europa, stedelijk Europa en een jaarlijks wisselende categorie. Het publiek kan deelnemen door op een bepaald project te stemmen voor de publieksprijs. De RegioStars Awards stimuleren regio's om oplossingen voor gemeenschappelijke problemen te vinden en daarbij optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden om zo het regionaal beleid van de EU steeds effectiever te maken.


Elk jaar kent de Europese Commissie prijzen toe aan projecten met EU-financiering die uitblinken door een nieuwe aanpak voor regionale ontwikkeling. De voorgedragen projecten moeten op Europees niveau uitvoerig worden belicht met als doel andere regio’s in heel Europa te inspireren.

Categorieën

De RegioStars worden toegekend aan projecten in vijf categorieën (slimme, duurzame en inclusieve groei, stedelijke ontwikkeling en een jaarlijks wisselend thema).

In 2021 zijn de RegioStars Awards gericht op vijf thema's die van cruciaal belang zijn voor het regionaal beleid van de EU:

  • Een slim Europa: vergroting van het concurrentievermogen van lokale bedrijven in een digitale wereld
  • Een groen Europa: groene en veerkrachtige gemeenschappen in een stedelijke en rurale setting
  • Een rechtvaardig Europa: bevordering van inclusie en discriminatiebestrijding
  • Een stedelijk Europa: bevordering van groene, duurzame en circulaire voedselsystemen in functionele stedelijke gebieden
  • En als speciaal thema voor 2021: bevordering van groene mobiliteit in de regio’s: Europees Jaar van de spoorwegen 2021

Een panel van vooraanstaande academici op de betrokken vakgebieden beoordeelt de ingediende aanvragen en selecteert de winnaars.

Daarnaast kiest het publiek uit alle finalisten via een online-stemming de winnaar van de publieksprijs.

Meer informatie over de verschillende wedstrijdcategorieën is te vinden in de gids voor kandidaten.

Hoe geef ik me op?

In de gids voor kandidaten leest u alles wat u moet weten om te bepalen of uw project als winnaar uit de bus kan komen. Naast een uitvoerige beschrijving van de verschillende categorieën en de toelatings- en beoordelingscriteria, vindt u in deze gids ook praktische instructies die u door de procedure loodsen.
Gids voor kandidaten PDF en

U kunt zich online opgeven van 9 februari tot 9 mei 2021.

Nieuw dit keer is dat de finalisten in 2021 worden uitgenodigd voor een opleidingssessie communicatie in het kader van de Europese Week van regio’s en steden in oktober. De winnaars in de vijf categorieën en de winnaar van de publieksprijs worden uitgenodigd om hun welverdiende prijs in ontvangst te nemen tijdens de feestelijke RegioStars-prijsuitreiking in december 2021 in Dubrovnik (Kroatië).

Archieven