REGIOSTARS Awards

De ‘Regiostars’ is de Europese prijs voor door de EU gefinancierde projecten die blijk geven van excellentie en nieuwe aanpak voorstellen in de regionale ontwikkeling. In 2008 heeft de Europese Commissie de allereerste RegioStars Award gelanceerd. De deelnemende projecten staan in het middelpunt van de communicatieactiviteiten op Europees niveau met als doel andere regio’s en projectbeheerders in heel Europa te inspireren. Elk jaar worden vijf categorieën en een publieksprijs gekozen.

Extra tools

 

Nieuws

De winnaars van de jaarlijkse RegioStars Awards, een wedstrijd waarmee bijzondere projecten van het cohesiebeleid in het zonnetje worden gezet, zijn in Brussel bekend gemaakt. En de winnaars zijn: 

Voor het bevorderen van digitale transformatie (categorie 1) ging de prijs naar Energy Cells GR, een grensoverschrijdend samenwerkingsproject van Duitsland, België, Frankrijk en Luxemburg voor duurzaam energieverbruik en innovatieve hernieuwbare energieproductie in deze „Grote regio”.

CobBauge, uit Frankrijk en het VK, kreeg de prijs voor het verbinden van groene, blauwe en grijze gebieden (categorie 2). Het ontwikkelde uit aarde en vezels materiaal voor het bouwen van muren.

De prijs voor het bestrijden van ongelijkheid en armoede (categorie 3) ging naar het Poolse Good Support, een online platform dat de bewoners van de regio Zachodniopomorskie in contact brengt met de plaatselijke sociale voorzieningen.

Climate Active Neighbourhoods (CAN), een gezamenlijk Belgisch, Frans, Duits, Nederlands en Brits project, kreeg de prijs in categorie 4, het „bouwen van klimaatbestendige steden”. Met het project worden lokaal gestuurde strategieën bevorderd om de energie-efficiëntie van huishoudens in stedelijke achterstandswijken te verhogen.

Voor het „moderniseren van gezondheidsdiensten” (categorie 5) ging de prijs naar de Belgische Orsi Academy, een opleidings- en kenniscentrum op het gebied van nieuwe technieken voor minimaal invasieve ingrepen en robotische chirurgie.

De publieksprijs tenslotte ging naar City Walk van het Interreg Programme Danube. Met dat project kunnen steden in de Donauregio beter geschikt worden gemaakt voor wandelaars en voetgangers.

REGIOSTARS Awards

Meer nieuws

Elk jaar onderscheidt de Europese Commissie door de EU gefinancierde projecten die excellentie en nieuwe benaderingen in regionale ontwikkeling laten zien. Aan de deelnemende projecten wordt tijdens communicatieactiviteiten op Europees niveau aandacht besteed, met als doel andere regio's en projectmanagers in Europa te inspireren.

Thematische focus

De REGIOSTARS worden toegekend aan projecten in vijf thematische categorieën (slimme, duurzame en inclusieve groei, stedelijke ontwikkeling en een onderwerp van het jaar).

In 2020 zijn de REGIOSTARS gericht op vijf onderwerpen die cruciaal zijn voor de toekomst van het regionaal beleid van de EU:

 • Industriële transitie voor een slim Europa
 • Circulaire economie voor een Groen Europa
 • Vaardigheden en onderwijs voor een digitaal Europa
 • Burgerparticipatie voor samenhangende Europese steden
 • Empowerment van jongeren voor grensoverschrijdende samenwerking — 30 jaar Interreg

Gerenommeerde academici beoordelen de ingediende projecten en bepalen wie de winnaars zijn.

Daarnaast kiest het publiek via een algemene online stemming een eigen winnaar en kent aan een van de projecten de Publieksprijs toe.

Meer informatie over de prijscategorieën vindt u in de leidraad voor indieners PDF en. Clarification endorsement letter PDF en

Zo meldt u zich aan

In de leidraad voor indieners vindt u alle benodigde informatie om met uw project als beste uit de bus te komen. Naast een gedetailleerde beschrijving van de prijscategorieën van dit jaar, en de toelatings- en toekenningscriteria, bevat deze leidraad een praktisch handboek dat u door het proces leidt. 

Het online platform voor inschrijving is geopend van 2 maart tot en met 9 mei 2020.

De winnaars in de vijf categorieën, en de winnaar van de Publieksprijs, ontvangen hun welverdiende prijs tijdens de prestigieuze uitreiking, die in oktober 2020 plaatsvindt in Brussel.

206 projecten werden ingediend voor REGIOSTARS 2020!

Stem hier voor uw favoriete project: https://regiostarsawards.eu

Een jury kiest per categorie maximaal vijf finalisten, die op 9 juli worden bekendgemaakt. De na deze datum uitgebrachte stemmen voor de finalisten tellen mee voor de publieksprijs.

De onafhankelijke jury heeft 25 finalisten geselecteerd, 5 voor elke categorie van de 2020 RegioStars Award.

Vanaf heden en tot 15 september staat de stemming over de publieksprijs open op het platform voor mededinging: https://regiostarsawards.eu.
Hieronder vindt u de lijst van de 25 finalisten, 5 voor elke categorie (volledige projectfiches verschijnen in de komende weken op Inforegio):

Industriële transitie voor een slim Europa

 • Smart Solar Charging Region Utrecht
 • HyTrEc2- Hydrogen Transport Economy for the North Sea Region 2
 • House of Digitalization
 • METAL 3D INNOVATIONS (Me3DI)
 • ESA BIC Portugal- Promoting the space economy and the European Space Agency incubation program in Centro Region

Circulaire economie voor een Groen Europa

 • Take the Cool Food challenge
 • SeRaMCo- Secondary Raw Materials for Concrete Precast Products
 • Fibrenamics Green
 • EcoDesign Circle
 • Blue Circular Economy

Vaardigheden en onderwijs voor een digitaal Europa

 • E-SCHOOLS, PILOT PROJECT
 • Museums over the borders
 • CYNIC- Cyber security in Innovation and Business Communication
 • Digital Academies for Inclusive Learning
 • Digital platform for remote training

Burgerparticipatie voor samenhangende Europese steden

 • A Jewel in a Poor Neighbourhood
 • Buergerbahnhof-Plagwitz
 • High Five! jugendrechte im quartier
 • SHICC- Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities
 • VilaWATT- INNOVATIVE LOCAL PUBLICPRIVATE-CITIZEN PARTNERSHIP FOR ENERGY GOVERNANCE

Empowerment van jongeren voor grensoverschrijdende samenwerking — 30 jaar Interreg

 • ENERGY@SCHOOL
 • Time is now for change
 • IEER Interreg Europe
 • DEM KLIMA AUF DER SPUR
 • XBIT- CROSS-BORDER IT NETWORK FOR COMPETITIVENESS, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

Archieven