Grow2Build – ontwikkeling van duurzame transnationale bedrijfsmodellen

Het door de EU gefinancierde project Grow2Build werkte aan de overgang van een op olie gebaseerde economie naar een op biologische producten gebaseerd model in de regio Noord-West Europa (NWE) door vlas en hennep als bouwmaterialen te promoten.

Extra tools

 
Een mobiel tentoonstellingsmiddel presenteert Grow2Build als het milieuvriendelijke alternatief voor bestaande bouwmaterialen (BASBOUWEN.BE) Een mobiel tentoonstellingsmiddel presenteert Grow2Build als het milieuvriendelijke alternatief voor bestaande bouwmaterialen (BASBOUWEN.BE)

" Bouwmateriaal op basis van hennep en vlas biedt een innovatief perspectief op duurzame groei en banen met bewezen voordelen op het gebied van de uitstoot van broeikasgas en gezondheid. Samenwerking in de productketen is van essentieel belang voor promotiedoeleinden om marktvraag te creëren en aan te moedigen, en demonstratie-initiatieven zouden gebruikt moeten worden voor kennisoverdracht en onderwijs. "

John Verhoeven, Grow2Build projectmanager

Grow2Build werkte aan de overgebleven knelpunten in de productie- en leveringsketen van bouwmaterialen van lokaal geteelde hennep en vlas en ontwikkelde zo een duurzame en rendabele biologische onderneming in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Duitsland.

Het project moest een interregionale en transnationale leveringsketen voor biologische materialen van hennep en vlas ontwikkelen door informatie en begeleiding te bieden en zo alle relevante belanghebbenden aan te moedigen te gaan samenwerken. Door beste praktijken en de nieuwste innovaties te delen, trachtte het project ook om de teelt en verwerkingstechnieken te optimaliseren en de algehele prestaties van de materialen te verbeteren.

Nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen op basis van samenwerking

Ondanks dat de regio NWE heel geschikt is voor de teelt van hennep en vlas had het project te kampen met meerdere uitdagingen. Zo moesten er bijvoorbeeld verschillende actoren worden betrokken bij de opzet van nieuwe bedrijfsmodellen. Om de knelpunten in de productieketen te vinden, heeft Grow2Build een aantal bijeenkomsten gehouden en enquêtes uitgevoerd onder landbouwers, industriële actoren en belanghebbenden. De bevindingen zijn samengevat in een beleidsnota met tien aanbevelingen gericht aan beleidsmakers om op biologische producten gebaseerde bouwmaterialen te stimuleren. Tevens werd er een ringtest uitgevoerd om de verwerking van hennep en vlas te verbeteren en zijn er brochures en een labelcatalogus uitgegeven.

Andere uitgaven zijn bijvoorbeeld zes proefopstellingen in samenwerking met mkb-bedrijven en particuliere ondernemingen om de teelt en ontwikkelingsprocessen van hennep en vlas door middel van innovatie te verbeteren. Dit heeft geleid tot een beter begrip hoe verschillende producten zich gedragen. Ook zijn marktklare producten vrijgegeven en zijn er meer investeringen aangetrokken. Grow2Build heeft ook een kenniscentrum opgezet aan de Brunel Universiteit, dat nu fungeert als centrum voor onderzoek op het gebied van bouwmaterialen van hennep en vlas. Het centrum biedt een online en fysieke gegevensbank van bestaande bronnen en monsters. Ook omvat het een online interactieve kaart (GIS-tool) met een overzicht van alle vlas- en hennepinitiatieven in de regio NWE. 

De productie van biologische materialen stimuleren en bekendheid geven

Een belangrijk onderdeel van het succes van Grow2Build was het delen van kennis en het bevorderen van productie, gebruik en potentieel van bouwmaterialen van hennep en vlas. Dit werd mogelijk gemaakt door open innovatie-evenementen van belanghebbenden, tentoonstellingen, studiereizen en workshops in de hele regio NWE. Zo werd een Airstream omgebouwd tot een mobiel tentoonstellingsmiddel dat informatie geeft over de volledige keten van hennep en vlas als bouwmaterialen. 

Grow2build heeft ook een netwerk van verschillende actoren opgezet, met architecten, aannemers, overheden en belanghebbenden om kennis te delen en toekomstige samenwerking te onderzoeken. Het project is ten goede gekomen aan landbouwers die steun hebben ontvangen voor het telen van hennep en vlas, verwerkers, fabrikanten en detailhandelaars die de kwaliteit van de producten waarborgen; en de bouwers die dit materiaal gebruiken.


Totale investering en EU-financiering 

De totale investering voor het project „Grow2Build - Lokaal geproduceerde hennep en vlas als grondstof voor biologische bouwmaterialen“ bedraagt 3 170 671,62 euro, waarvan 1 585 335,81 euro is bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via Interreg „Regio Noordwest-Europa“ voor de programmeringsperiode 2007-2013. De investering valt onder de prioriteit "Werkgelegenheid, groei en investeringen". 


Ontwerpdatum

31/08/2016