Opzetten van het CASA-netwerk ter ontwikkeling van oplossingen voor omgevingsondersteund wonen

In het netwerk van het Consortium for Assistive Solutions Adoption (CASA) zijn 13 regio´s samengebracht om op zoek te gaan naar gezamenlijke oplossingen en om goede praktijken en beleidsmaatregelen voor omgevingsondersteund wonen uit te wisselen.

Extra tools

 
Met nieuwe technologieën kan de last van overbelaste gezondheidsstelsels worden teruggebracht. Met nieuwe technologieën kan de last van overbelaste gezondheidsstelsels worden teruggebracht.

" Samenwerking is cruciaal: als je steeds beter wilt worden, moet je concurrerend zijn. Als je echter een aanzienlijke stap voorwaarts wilt maken, ga dan op zoek naar samenwerking. "

Fabian Dominguez, Vlaamse overheid

De vergrijzing en met name ouderen met een chronische ziekte leggen een steeds grotere druk op de zorg- en welzijnssystemen. Chronische ziekten vertegenwoordigen in ontwikkelde landen gemiddeld twee derde van de kosten voor gezondheidszorg, zelfs al kan 80% van die ziekten worden voorkomen.

Gepersonaliseerde zorgsystemen die begeleiding thuis en buitenshuis bieden, zijn een stap voorwaarts. Het CASA-project heeft daarom gezorgd voor een platform waarop 14 partners uit negen landen kunnen samenwerken op het gebied van omgevingsondersteund wonen. Deze partners hebben een meer gestructureerde benadering ontwikkeld om de ingebruikneming en verspreiding van nieuwe technologieën te versnellen en tegelijk het zorgbeleid tegen het licht te houden.

Ontwikkeling van nieuwe technologieën

„Partnerschappen, kennisuitwisseling, netwerken en benchmarking zijn ideale instrumenten om gezamenlijk de demografische problemen aan te pakken”, aldus Fabian Dominguez van het Vlaamse Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, dat leiding gaf aan het project. Door ons te richten op de ontwikkeling van nieuwe technologieën, kunnen we niet alleen de zorg verbeteren, maar tevens de economische belasting van de vergrijzing beperken.

De CASA-partners hebben diverse studiebezoeken, conferenties en seminars georganiseerd met als doel binnen het partnerschap goede praktijken uit te wisselen en te laten zien. Tal van deskundigen uit heel Europa namen deel aan deze evenementen. Op deze manier is een raamwerk gecreëerd voor voortdurende en nauwere samenwerking.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Consortium for Assistive Solutions Adaptation” (CASA) bedroeg 2 635 999 EUR. Daarvan werd een bedrag van 2 002 154 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de EU uit hoofde van het operationele programma „Interreg IVC” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

19/12/2014