Technologieën en kansen op elkaar aansluiten

Het was de ambitieuze doelstelling van het driejarige Mateo-project om technologiegedreven innovatie te stimuleren in vier complementaire Europese regio’s – Catalonië, Lombardije, Noord-Brabant en Zuidwest-Bohemen. Het MATEO-project droeg ertoe bij om innovatieve processen in kleine ondernemingen te bevorderen in alle vier de regio’s. Dit deed het door in te werken op beleidsniveau en door concrete invloed uit te oefenen op het terrein.

Extra tools

 
Deskundigheid bundelen om innovatie in kleine ondernemingen te stimuleren Deskundigheid bundelen om innovatie in kleine ondernemingen te stimuleren

“We hebben vijf ondernemingen in Spanje gevonden die geïnteresseerd waren om het SMARTEX-project op industrieel niveau te ontwikkelen. Een onderneming heeft belangstelling voor het integreren van zonnecellen in textiel en een andere heeft interesse om elektrogeleidend materiaal te integreren voor tweevoudig effect.”
Laurent Aubouy, Ph D, Leitat Technological Center, Spanje

Er werden twaalf interregionale subprojecten uitgewerkt in acht belangrijke sectoren: biotechnologie, ruimtevaart, geavanceerde materialen, farmaceutische en medische technologieën, mechatronica, duurzame energie en proces- en productietechnologie. Dankzij de internationaal gevormde partnerschappen konden ondernemingen nieuwe producten ontwikkelen en nieuwe markten bereiken.

Ongebreidelde innovatie

Navisto is een dergelijk subproject dat ondernemingen hielp bepalen waar ze de wereldwijde satellietnavigatiesysteem-toepassingen konden gebruiken en hoe ze die optimaal benutten. Door evenementen waarbij technologieën op elkaar werden afgestemd, konden ondernemingen in Catalonië, Lombardije en Noord-Brabant partnerschappen creëren waarbij hun concurrentievermogen toenam door de opgebouwde relaties en de gedeelde knowhow.

Tetrinno SMARTEX, een ander subproject, hielp kleine ondernemingen in de textielsector om de strijd aan te gaan met buitenlandse bedrijven waarvan de productiekosten lager liggen. Er werd kennis gedeeld over slimme stoffen en interactief textiel waarbij praktische oplossingen werden besproken. Toepassingen van dit textiel zijn kleren die het hart controleren waardoor een nieuwe benadering wordt geboden aan gezondheidsdiensten en nooddiensten.

Deze subprojecten werden samen met tien andere projecten in maart 2006 goedgekeurd voor medefinanciering. CIDEM, belast met de praktische uitwerking, zorgde ervoor dat de uitgevoerde activiteiten voldeden aan de dubbele doestelling van het project: technologieoverdracht naar kleine ondernemingen bevorderen en het oprichten van nieuwe technologiegerichte ondernemingen aanmoedigen. CIDEM kon op de steun rekenen van in totaal 53 verschillende publieke instanties in de vier betrokken landen.

Gedeelde en grotere kennis

De meest tastbare resultaten van dit project worden gevormd door de concrete subprojecten waarbij ondernemingen in de respectieve regio’s betrokken waren. Namelijk het ontwikkelen van nieuwe producten en het bereiken van nieuwe markten door nieuwe, internationale partnerschappen. Het project werd eveneens aangewend om kennis van innovatieve technieken te verhogen en de toegang tot meer geavanceerde bronnen van technische knowhow makkelijker te maken.

Het MATEO-project zorgde voor een international systeem van technologieoverdracht tussen onderzoekscentra en kleine ondernemingen. Doordat andere landen betrokken waren bij het project konden ondernemingen betere resultaten behalen dan mocht er enkel sprake zijn geweest van een regionale of nationale context.

Deze prestaties hebben een grote invloed gehad op het creëren van nieuwe handelsactiviteiten binnen de acht betrokken sectoren waarbij sprake is van nieuwe ondernemingskansen en mogelijkheden voor startende bedrijven.

Ontwerpdatum

16/12/2009