“Regions4GreenGrowth” helpt regio's met investeren in programma's voor groene energie

Via een baanbrekend programma voor kennisuitwisseling is door betere toegang tot financiering en door ondersteuning van de regio's bij de uitvoering van hun beleid voor groene energie een flinke impuls gegeven aan duurzame-energieprojecten in dertien regio's in tien landen.

Extra tools

 
Windturbines in Flevoland © Juul Baars. Windturbines in Flevoland © Juul Baars.

" Voor een politicus is het heel waardevol om aanbevelingen te krijgen van een internationaal team van deskundigen. Onze intercollegiale toetsing is een effectieve manier gebleken om kennis op te doen over hoe je investeringen in duurzame energie kunt stimuleren. Het is indrukwekkend dat een paar van onze partners al zijn begonnen het intercollegiale advies in praktijk te brengen door, bijvoorbeeld, nieuwe financiële instrumenten te creëren. "

Jan Nico Appelman, plaatsvervangend Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland en voorzitter van de Stuurgroep van de Regions4GreenGrowth.

In een tijd dat de publieke financiering in de meeste Europese regio's afneemt, zoekt het project Regions4GreenGrowth (R4GG) vooral naar nieuwe manieren om groene energieprojecten te financieren, zoals opwekking van duurzame energie en energiebesparende maatregelen, om zo bij te dragen aan de realisering van de ambitieuze therapiedoelstellingen van de EU.

Potentiële investeerders in groene energie-infrastructuurprojecten ondervinden vaak moeilijkheden bij de financiering omdat banken vaak aarzelen om in deze sector te investeren. Bovendien is staatsfinanciering vaak beperkt en weinig continu. Om die redenen richt het R4GG-project zich vooral op stimulering van publiek-private financieringprogramma´s.

Via het programma hebben regio's advies gekregen over, bijvoorbeeld, het opzetten van regionale energiefondsen, energieleveranciers en openbare groene aanbestedingen om innovatie en de lokale markt te stimuleren.

Intercollegiale toetsing

Binnen het R4GG-project bezoeken projectpartners elkaars regio's om de problemen die zich daar specifiek voordoen, te analyseren. Deze bezoeken en de bijbehorende workshops bieden de regio's de gelegenheid om ervaringen en kennis uit te wisselen, waardoor oplossingen op maat kunnen worden gecreëerd en regio's worden geholpen om hun doelstellingen voor duurzame energie te realiseren.

Een voorbeeld van zo´n intercollegiale toetsing was een vijfdaags bezoek aan de Valencia-regio in Spanje waar deskundigen uit Nederland, Hongarije, Zweden en de Vergadering van Europese Regio's (AER) advies gaven over het opzetten van clusters, werken met leningen in plaats van subsidies om investeerders aan te trekken en een groen investeringsfonds op te zetten. Ze kregen ook aanwijzingen voor verbetering van de communicatie. Nu worden er met succes energiebesparende maatregelen in de publieke sector ten uitvoer gelegd.

Doordat het internationale team van deskundigen over veel kennis en ervaring beschikt, is de intercollegiale toetsingsmethode van R4GG verbazingwekkend effectief geweest. In de praktijk blijkt dat door dit proces alle gastregio´s er achter zijn gekomen dat ze blinde vlekken of probleemgebieden hebben waar andere regio's al een oplossing voor hebben gevonden.


Totale investering en EU-financiering

Het project „Regions4GreenGrowth (R4GG)” heeft een totale begroting van 2 090 577 EUR, waaraan het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de EU 1 621 841 EUR heeft bijgedragen via het INTERREG IVC programma voor interregionale samenwerking (ETC) voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

29/09/2014