Het tij keren in door overstroming bedreigde regio’s

Gebundelde krachten en een multidisciplinair inslag vormen de kern van de benadering bij het FLAPP-project. Vijftien landen werkten intens samen om te komen tot praktische oplossingen voor overstromingsgevaar. Het Bewustwordings- en Preventiebeleid inzake Overstromingen (FLood Awareness & Prevention Policy, FLAPP) in grensgebieden zorgde ervoor dat partnerschappen konden worden gevormd die anders nooit zouden zijn gecreëerd. Dit project introduceerde maatregelen zoals hoogwatervoorspelling en stroomgebiedsbeheer om mensen te beschermen en bevorderde economische en natuurontwikkeling in risicogrensgebieden.

Extra tools

 

“Het was interessant om in de praktijk kennis te maken met het Nederlandse “Ruimte voor de Rivier” project. Ik heb er gezien dat overstromingspreventie en natuurontwikkeling perfect samengaan wanneer er voldoende ruimte is. Ik kan deze informatie bij mijn eigen werk gebruiken door maatregelen voor te stellen aan onze regionale regering.”
Josu Elso, projectmanager GAVRN, Navarra, Spanje

Bewoners in gebieden waarop FLAPP focust, zijn vertrouwd met overstromingen. Vandaar dan ook de positieve inbreng van 37 partners met waterbeheerervaring opgedaan in 12 stroomgebieden. Van Ierland tot Griekenland, en van Estland tot Spanje werden ervaringen uitgewisseld en in de praktijk omgezet.

Ideeën vloeien over in goede praktijken

De Euregio Maas-Rijn (Maastricht, Nederland) was de hoofdpartner van het FLAPP-netwerk. Het hoofddoel van de projectpartners bestond erin om overstromingspreventie en overstromingsvoorspellingen te maximaliseren, informatie te verspreiden en schade te beperken. Universiteitsonderzoekers en ngo’s werkten als partners mee met lokale en regionale waterbeheerders waardoor de kennis in dit gebied nog meer werd uitgediept. De netwerkideeën voor het beheer van rivieren- en stromensystemen werden al snel verwerkt tot toepasselijke tools, waaronder een kaart voor goede praktijken, een lijst voor goede praktijken en beleidsaanbevelingen voor de EU en nationale overheden.

Overstromingspreventie in al haar facetten

Met 15 grensgebieden (waaronder niet-EU-landen) onder de loep, ging de aandacht van de projectpartners naar diverse afwateringsgebieden zoals de Donau, de Tisza, de Evros, de Ebro, de Memel, de Maas, de Rijn, de Schelde, de Elbe en de Oder. De partners onderzochten overstromingspreventie gebaseerd op structurele en ruimtelijke maatregelen, overstromingsbeheer, vooral belangrijk in ecologische gebieden, calamiteitenbeheer, grensoverschrijdende samenwerking om een stroomgebiedsbenadering te bevorderen, en op basis van bewustwording rond overstromingsgevaar bij het grote publiek. Nieuwe overstromingsbeheersconcepten werden geïntroduceerd en besproken (“Riviergebied” en “Ruimte voor de Rivier”). De FLAPP-strategie draait rond bewustwording en preventie. Er werd een website uitgewerkt, aangevuld met brochures, borden en folders. Verslagen rond overstromingsbeleidslijnen kunnen worden ingekeken en er werd gedacht aan informatiesystemen en grensoverschrijdende kaarten.

Samenwerking, drijvende kracht aan de oever

Het project speelde een cruciale rol bij het tot stand komen van vergaderingen over de grenzen heen waarbij overstromingen en milieuvervuiling ter sprake kwamen, onder andere langs de Memel-delta aan de Litouws-Russische grens. Ondertussen heeft men elders in Europa niet stilgezeten. Ierse richtlijnen worden binnenkort vertaald in het Grieks en zullen worden gebruikt voor de Evros-delta. De mobiele dammen in Maastricht (Nederland) zorgden voor inspiratie bij het overstromingsbeheer in Szeged en Boedapest (Hongarije). Tot slot ging het Overstromingsinformatiecentrum voor het Tisza-stroomgebied advies halen bij het Overstromingscentrum uit Saksen.


Ontwerpdatum

17/12/2009