Steun voor grensoverschrijdende uitbreiding van kmo´s in levenswetenschappen

Kleine en middelgrote bedrijven (kmo´s) in de levenswetenschappensector kregen financiering en toegang tot experts in andere regio´s om daarmee hun producten en marketing beter te kunnen ontwikkelen. Via het IN2LifeSciences-project werkten acht toonaangevende regio´s in Noordwest-Europa samen om kmo´s de instrumenten, hulpbronnen en zakelijke adviesdiensten te leveren die zij nodig hadden om succes te hebben.

Extra tools

 
IN2LifeSciences resulteerde in ongeveer 230 grensoverschrijdende overeenkomsten tussen bedrijven en leveranciers © IN2LifeSciences IN2LifeSciences resulteerde in ongeveer 230 grensoverschrijdende overeenkomsten tussen bedrijven en leveranciers © IN2LifeSciences

" IN2LifeSciences was een succes omdat dit programma een concreet verschil maakte voor de bedrijven die ervan profiteerden. Bij IN2LifeSciences ging het erom kmo´s te helpen hun innovatie op een hoger plan te brengen. We zagen met welke problemen zij zitten en probeerden deze op te lossen met de beschikbare instrumenten. We konden deze resultaten behouden door de inspanningen van een goed geolied projectteam. "

Ria Hein - Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)

Innovatieve kmo´s zijn essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op het gebied van levenswetenschappen en medische technologie. Er komt echter veel kijken bij innovatie en niet elk bedrijf heeft in zijn regio toegang tot alle benodigde expertise, voorzieningen en financiering.

Het IN2LifeSciences-project had betrekking op een netwerk van acht regio´s in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en Frankrijk, die alle sterk zijn in levenswetenschappen. De programma´s boden drie soorten prikkels voor ondersteuning bij innovatie: ‘Collaboration’ (7 000 EUR), ‘Insight’ (4 000 EUR) en ‘Meet & Greet’ (onkosten tot 500 EUR).

Samenwerking stimuleren

Sinds de start van het project in april 2012 zijn er meer dan 220 financiële prikkels toegekend voor kmo´s. Hiermee werden 70 „Collaboration”--, 44 „Insight”- en 110 „Meet & Greet”-acties gefinancierd. De vierde en laatste oproep voor financiering werd in mei 2014 afgesloten en leidde tot toekenning van financiële prikkels aan 28 bedrijven: 13 die behoefte hadden aan technologie- en marktexpertise en 15 die wilden samenwerken met een buitenlandse partner binnen het IN2LifeSciences-netwerk.

IN2LifeSciences resulteerde niet alleen in ongeveer 230 grensoverschrijdende overeenkomsten tussen bedrijven en leveranciers, maar zorgde er ook voor dat bedrijven hun producten konden verkopen op andere markten en inzicht kregen in financieringstechnieken in het buitenland. Van de deelnemende kmo´s is 86 % van plan in de toekomst te blijven samenwerken met hun nieuwe partners.

Een bron voor steun

Naast de financiering om internationale expertise in te schakelen organiseerde IN2LifeSciences ook transnationale „elevator pitch”-evenementen om kmo´s te helpen toegang te krijgen tot buitenlandse investeerders, en online trainingswebinars. Bovendien werden bedrijven in de levenswetenschappen met internationale makelaarsworkshops en andere innovatie-evenementen geholpen om relevante organisaties te vinden om mee samen te werken.

De deelnemende kmo´s hebben toegang tot de online IN2LifeSciences-lijst van ongeveer 224 technologiebedrijven, 15 financiële dienstverleners en 72 leveranciers van marketingdiensten. Elke regionale projectpartner moest zelf aanvragen uit het eigen gebied verzamelen en beoordelen en kon in totaal 100 000 EUR toewijzen.


Totale investering en EU-financiering

Voor het project „IN2LifeSciences” was een totale investering vereist van 3 140 445 EUR. Daarvan was een bedrag van 1 570 223 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Noordwest-Europa” onder prioriteit I: „Innovatie” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

13/10/2015