In Delft zeggen ze „Yes!” tegen jonge ondernemers

Young Entrepreneurs Society Delft (YES!Delft) richt zich vooral op technologische, schaalbare en innovatieve producten. In hun ontwikkelingscentrum helpen zij startende ondernemingen om succesvol aan de slag te gaan.

Extra tools

 
Presentaties tijdens de YES!Delft-netwerkbijeenkomst. © YES!Delft B.V. Presentaties tijdens de YES!Delft-netwerkbijeenkomst. © YES!Delft B.V.

" We waren op zoek naar de juiste partner om onze ideeën op de markt te brengen en hebben met heel veel partijen gesprekken gevoerd. Het is niet altijd eenvoudig om de juiste match te vinden, maar tijdens de netwerkbijeenkomst van YES!Delft veranderde dat van het ene op het andere moment. Ik probeerde het verhaal van Nerdalize bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. Een paar weken later zat de voorzitter van Eneco bij ons op kantoor. Nu zijn we partners in een praktijkproef! "

Boaz Leupe, CEO van Nerdalize

Studenten, beroepsbeoefenaars en wetenschappers die concrete ideeën hebben, krijgen advies en coaching, en kunnen voor de ontwikkeling van hun prototypes, producten of processen gebruikmaken van faciliteiten die in de meeste gevallen worden geboden door de TU Delft. Dit vormt een belangrijke eerste stap op weg naar succesvol ondernemerschap. Maar dat is niet het enige dat YES!Delft te bieden heeft. Hun grootste troef is dat zij beschikken over een uitgebreid netwerk van bedrijven, investeerders en overheidsfunctionarissen.

Toekomstige bedrijven laten groeien

Sinds hun oprichting in 2005 heeft YES!Delft meer dan 160 bedrijven ondersteund. Daarvan is zo´n 90 % nog steeds actief, sommige met tientallen medewerkers en een omzet van miljoenen euro´s. Deze bedrijven hebben invloed gehad op sectoren als medische en reinigingstechnologie, ICT, industriële toepassingen en consumentenproducten. YES!Delft heeft haar steentje bijgedragen aan het creëren van naar schatting 1 000 banen, waarvan circa 750 voor langere tijd. Vanaf begin 2016 zal YES!Delft ook over de faciliteiten beschikken om biotechbedrijven onder te brengen en die een flink eind op weg te helpen.

YES!Delft baseert zich op inspiratie, onderwijs, ontwikkeling en groei. Inspiratie, door toekomstige ondernemers hun mogelijkheden te laten zien en de voordelen van ondernemerschap duidelijk te maken. Onderwijs in de vorm van hoogwaardige training op het gebied van financiën, omzet en management zodat de jonge ondernemingen op een solide basis van start gaan. Naast kantoorruimte, technische faciliteiten, een internationaal netwerk van contacten en potentiële partners, investeerders en klanten, zijn de omstandigheden voor kennisuitwisseling ook optimaal. Dit maakt dat bedrijven zich kunnen ontwikkelen en kunnen groeien.

Moderne uitdagingen aangaan

YES!Delft gaat uit van de kracht van innovatie om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan, bij te dragen aan economische en maatschappelijke vooruitgang en de kenniseconomie te ontwikkelen. Ze doen dat door startende ondernemingen, coaches, investeerders en innovatieve bedrijven samen te brengen om de kans op succes groter te maken.

Een sleutelrol is hierin weggelegd voor het huidige ontwikkelingscentrum, daterend uit 2010, want als je een groot aantal startende ondernemingen in één gebouw kunt onderbrengen, levert dat lokaal banen op en zorgt dat voor meer samenwerking en economische groei. Het biedt ook een platform voor samenwerking op het vlak van innovatieve ideeën omdat YES!Delft speciale netwerkbijeenkomsten organiseert om nadere uitwisseling van ervaringen te ondersteunen.

Dankzij het succes van deze benadering is het centrum al bijna vol zodat er voor biotechnologische startende ondernemingen een nieuw gebouw nodig is. Als dat in 2016 haar deuren opent, biedt het 1 200 m2 volledig uitgeruste gemeenschappelijke laboratoriumfaciliteiten en 3 500 m2 aan kantoorruimte.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project “YES!Delft” bedroeg EUR 12 925 131. Daarvan werd een bedrag van EUR 2 502 204 bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „West-Nederland” voor de programmeringsperiode 2007‑2013.

Ontwerpdatum

27/11/2015