Het potentieel van de filmindustrie van de regio Noordzee optimaal benutten

North Sea Screen Partners (NSSP), onder leiding van de stad Dundee City in Schotland en betrokken partners uit Denemarken, Duitsland, Nederland Noorwegen, Zweden en het VK moest het potentieel van de media-industrie in de regio's rond de Noordzee aanboren. 

Extra tools

 

" NSSP was een fantastische gelegenheid om zakelijke relaties met onze partners in de hele Noordzeeregio te ontwikkelen. We konden deskundigheid en beste praktijken uitwisselen en een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de filmindustrie van de regio en aan internationale promotie om het aantal binnenkomende projecten te helpen vergroten. NSSP was vernieuwend dankzij het platform voor transnationale samenwerking en de oprichting van een betaalbare faciliteit in Hollywoodstijl voor visuele effecten, en ook omdat het deel uitmaakte van een bekroonde film „Hævnen“ die door Susanne Bier werd geregisseerd. We zijn de EU allemaal enorm dankbaar, zonder deze steun zou dit project niet mogelijk zijn geweest. "

Julie Craik, FifeScreen en TayScreen, Screen Office voor de gemeentes Angus, Dundee City, Fife en Perth en Kinross

NSSP heeft een centraal netwerk opgericht van meer dan 20 organisaties en een breder netwerk van bedrijven waarbij meer dan 20 000 mensen zijn betrokken. De netwerken bestaan uit partners en aanverwante organisaties, investeerders en middelgrote en kleine bedrijven (mkb-bedrijven) en hebben de regio gepromoot, kennis gedeeld en bekende en lokale filmproductie ondersteund.

Het project heeft een platform voor bedrijfsontwikkeling opgezet voor film-, televisie- en mediabedrijven en clusters in kaart gebracht om productie te vergroten en investeringen aan te trekken. Post-productiediensten zijn verbeterd dankzij het oprichten van een onderzoekslaboratorium en -netwerk voor visuele effecten en het versterken van de vakbekwaamheid van de regio.

Andere successen zijn onder meer het bevorderen van coproductie en het helpen van onafhankelijke bedrijven = om films te maken, zoals de korte films met digitale innovatie die in 2013 op het filmfestival in Berlijn in première gingen. Meer dan 150 netwerkevenementen hebben mkb-bedrijven geholpen hun kennis van zaken en gebruik van fondsen te verbeteren en partnerschappen te vormen.

Een snel groeiende sector

De productie van bewegende beelden is de snelst groeiende industrie in de creatieve sector en is een belangrijke katalysator voor innovatie en groei. In de Noordzeeregio heeft de industrie te maken met uitdagingen zoals het overwicht van kleine bedrijven, het ontbreken van schaalvoordelen, pre- en post-productiediensten, coördinatie en financiering, nationale versnippering en problemen om talent in de perifere gebieden vast te houden.

Daarom heeft NSSP onderwijs- en opleidingsinstellingen, lokale overheden, mkb-bedrijven en filmagentschappen samengebracht door de financiering, marketing en bedrijfsontwikkeling ervan op zich te nemen. Deze partners maakten promotie voor deze regio en zijn filmindustrie met een samenhangende marketingstrategie die gericht is op het stimuleren van investeringen, het ontwikkelen van ondernemerschap en bedrijfsclusters om schaalvoordelen te creëren, het vergroten van het concurrentievermogen en het opleiden en behouden van mensen met belangrijke vaardigheden.

Aandacht voor het verbeteren van post-productiediensten was een belangrijk element om de infrastructuur van deze industrie in de Noordzeeregio te versterken. In het project werd ook gekeken hoe locaties in de regio kunnen worden benut en hoe instapkosten in de filmindustrie kunnen worden verlaagd dankzij de opkomst van digitale technologieën om zo onontgonnen potentieel te benutten.

Sterkere profilering van de Noordzeeregio

Dit heeft ertoe geleid dat de Noordzeeregio zich in de internationale media-industrie beter kan profileren als centrum voor filmproductie, post-productie en filmen op locatie, met een mogelijk domino-effect voor toerisme, investeringen en economische ontwikkeling. NSSP heeft samengewerkt met agentschappen voor toerisme en economische ontwikkeling om de voordelen van filmen op locatie in de regio te optimaliseren en heeft toepassingen ontwikkeld voor toerisme op mobiel scherm.

Internationale medewerkers en uitwisseling van studenten, werkervaring en meesterklassen vormden een ander onderdeel van NSSP, dat ook een studie naar film en lessen mediaproductie in de regio heeft opgezet voor het ontwikkelen van cursussen, vergelijking en benchmarking en wederzijdse erkenning van kwalificaties. Daarnaast biedt uScreen, een online leermiddel voor filmproductie voor jongeren van alle niveaus dat onder NSSP is ontwikkeld, een leer- en samenwerkingsplatform l dat gebruikt wordt door scholen en academies.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project “North Sea Screen Partners” bedraagt 5 910 474 euro, waarvan 2 767 894 euro is bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via het operationele programma „Regio Noordzee“ voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

31/08/2016