Mini Europe: Stimuleren van ondernemerschap onder jongeren

Een Zweeds programma ter bevordering van jong ondernemerschap in Zweden is met succes overgezet naar het Verenigd Koninkrijk en Nederland als onderdeel van het grensoverschrijdende project Mini Europe.

Extra tools

 
Het project Mini Europe richt zich op het vergroten van het bewustzijn van ondernemerschap onder jongeren in Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het project Mini Europe richt zich op het vergroten van het bewustzijn van ondernemerschap onder jongeren in Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Het in Midden-Zweden opgezette trainingsprogramma Summer Entrepreneur voor beginnende ondernemers wordt beschouwd als een voorbeeld van een goede praktijk. Het programma werd daarom gekopieerd naar andere landen. In het kader van het programma Summer Entrepreneur kwamen scholieren en studenten in de leeftijdscategorie 14 tot 20 bijeen om over het opzetten van een eigen micro-onderneming te discussiëren en training daarin te krijgen.

ij het driejarige project Mini Europe ging het in eerste instantie om vergelijkbare workshops die werden gehouden in de Nederlandse provincie Flevoland. Later werden deze ook georganiseerd in het noordwesten van Engeland en in overige gemeenten in Nederland.

Het programma krijgt alom erkenning voor het feit dat het bijdraagt aan een groter bewustzijn van ondernemerschap. Dit was niet alleen het geval onder de jeugd in Zweden, Flevoland en Engeland, maar ook onder politici en beleidsmakers. Hierdoor werd de invoering van ondermerschapsvriendelijke beleidsmaatregelen gestimuleerd, hetgeen weer werd verwelkomd door hogere beroepsopleidingen, ondernemersnetwerken, regionale ontwikkelingsagentschappen, universiteiten, banken, gemeenten en ondernemers zelf.

In 2010 gaven in Flevoland 47 jongeren zich op voor een trainingsprogramma; 35 van hen werden geselecteerd en volgden vervolgens een vijfdaagse training in het opstarten van een eigen onderneming. Na de zomervakantie zijn 16 van deze 35 jongeren met succes op deze weg verder gegaan en hebben ze hun ondernemingen ingeschreven bij de plaatselijke kamer van koophandel.

Breed scala aan bedrijfsactiviteit

De vlakken van bedrijfsactiviteit liepen wijd uiteen: van het opzetten van nieuwe websites tot het fabriceren van tuinbankjes uit oude kippenhokken en de introductie van een agentschap voor het organiseren van evenementen.

Tot de voornaamste resultaten van het project Mini Europe behoren onder andere de uitwisseling en verbetering van regionale beleidsmaatregelen in acht Europese regio’s ten aanzien van de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Het project is met name gericht op kwesties zoals de behoefte aan grotere betrokkenheid bij de ondernemingswereld van ondervertegenwoordigde groepen, zoals minderheden, mensen met een handicap, vrouwen en jongeren.

Interregionale samenwerking werd aangemoedigd en deskundigen, belanghebbenden en beoefenaars uit acht EU-lidstaten werden bijeengebracht. Zo heeft het project door de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken tussen de partnerregio’s met succes bijgedragen aan de bevordering van ondernemerschap.

Het succes van Mini Europe bij het stimuleren van ondernemerschap en het creëren van banen en economische groei heeft geleid tot een nieuw INTERREG IVC-project onder de naam Smart Europe. Aan de hand van dit project worden vanaf 2012 de werkzaamheden van Mini Europe voortgezet.

ehalve dat een versie van het programma Summer Entrepreneur in Nederland en Noordwest-Engeland wordt geïntroduceerd, heeft Mini Europe ook een rol gespeeld bij de overdracht van interregionale praktijken op het gebied van financieringsmiddelen voor kmo’s, internationalisering en clusterontwikkeling. Naast partnerschappen in het Verenigd Koninkrijk en Zweden heeft Mini Europe ook gezorgd voor interregionale partnerschappen met programma’s in Spanje, Hongarije, Roemenië, Griekenland en Italië. Samenwerking en uitwisseling van goede praktijken tussen Noordwest-Engeland en de regio Észak Alföld in Hongarije hebben geleid tot de vorming van clusters in Hongarije die ondersteuning bieden bij het schrijven van een handboek inzake de internationalisering van clusters.

Ondertussen werd een ander voorbeeld van een goede-praktijkenprogramma met succes overgezet van Midden-Zweden naar het Verenigd Koninkrijk. Dit programma betrof de ondersteuning van creativiteit binnen ondernemingen met weinig ervaring op het gebied van design. Het project Summer Design Office is erop gericht studenten industrieel ontwerp te plaatsen bij ondernemingen, zodat deze studenten de kans krijgen interessante en wezenlijke werkervaring op te doen.

„Mini Europe heeft in regio’s in zowel oude als nieuwe lidstaten de innovatie en het ondernemerschap echt gestimuleerd. De internationale verspreiding van Summer Entrepreneur, een programma dat jongeren helpt bij het starten van een onderneming, is een prachtig voorbeeld. Het was zeer inspirerend om door deelname aan dit project bij te dragen aan de ontwikkeling en de samenhang van de Europese economie."

  • Jan Nico Appelman, plaatsvervangend Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Mini Europe” bedroeg 1 991 638 EUR. Daarvan werd een bedrag van 1 554 917 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma voor Europese territoriale samenwerking „INTERREG IV-C” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

31/01/2014