Voorzien in de behoefte aan duurzame havenontwikkeling door middel van grensoverschrijdende samenwerking

Vier Belgische havenbedrijven – Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge in Vlaanderen – en twee Nederlandse zeehavens – Terneuzen en Vlissingen in Zeeland – hebben de krachten gebundeld om duurzame ontwikkeling te bevorderen. 

Extra tools

 
De haven van Gent De haven van Gent

" Door een structuur op te zetten voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen havens, kunnen we gezamenlijk duurzamer worden. Zo zien we ook welke verschillende methoden grote havens hanteren om de ecologische voetafdruk te verkleinen "

Saskia Walters, adviseur, haven van Gent

Uit hoofde van het project „Duurzame Zeehavens” is een zogeheten lerend netwerk ingesteld, dat coördinatie- en overlegbijeenkomsten met de projectpartners belegt. Er is een speciale website opgezet, met een schat aan informatie voor de voornaamste belanghebbenden.

Uitwisselen van onderzoeksresultaten

Het projectteam heeft diverse studies verricht naar zonne- en windenergie, duurzame gebouwen en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Tevens is er een haalbaarheidsstudie verricht naar een milieugerelateerde databank voor de zeescheepvaart. De belangrijkste bevindingen van beide studies zijn teruggekoppeld naar het netwerk via de website en diverse presentaties. Door samenwerking en ervaringen uit te wisselen willen de betrokken havens tegemoetkomen aan de vraag van de samenleving om een betere en duurzamere havenontwikkeling.

Activiteit per haven

De haven van Zeebrugge draagt bij aan het project door windturbines te plaatsen op al haar haventerminals en door de mogelijkheid voor gezamenlijke netaansluiting van de windturbines te onderzoeken. De haven van Gent bestudeert rest- en nevenstromen van warmte en CO2, terwijl de autoriteiten in Oostende plannen ontwikkelen voor duurzame en milieuvriendelijke havengebouwen.

Beide zeehavens in Zeeland onderzoeken de mogelijkheden om op grote schaal duurzame zonne-energie te kunnen opwekken. Ondertussen ontwikkelt de haven van Antwerpen een milieugerelateerde databank voor de zeescheepvaart. De verwachting is dat de resultaten van de hierboven genoemde activiteiten, die eind 2014 moeten worden gepubliceerd, andere havens zullen inspireren om ook energie-efficiënter te worden.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Duurzame Zeehavens (NL)” bedroeg 794 428 EUR. Daarvan werd een bedrag van 397 214 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de EU uit hoofde van het operationeel programma „Interreg IV Grensregio Vlaanderen–Nederland” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

10/12/2014