Gezamenlijk programma introduceert Noordwest-Europese voedselinnovaties

Een gezamenlijk programma van Nederland, België en Duitsland is via een kweekvijver voor innovaties gericht op de introductie van nieuwe bedrijfsprocessen voor voedselproducten om samenwerking te bevorderen en gemeenschappelijke barrières te overwinnen. 

Extra tools

 
Het programma Food2Market introduceert Noordwest-Europese voedselinnovaties.  © Mia Holleman Het programma Food2Market introduceert Noordwest-Europese voedselinnovaties. © Mia Holleman

" Food2Market is bepalend geweest bij het vinden van de juiste partner in Duitsland. We wisten dat we een product hadden dat het goed zou doen op de Duitse markt, maar we wisten niet waar we moesten beginnen. Door de sessies in het kader van Food2Market gingen we gerichter te werk en werd letterlijk de weg vrij gemaakt om de grens over te gaan. "

Jeroen Willems, verkoopdirecteur Ojah

Voedselinnovatie in Europa

De voedingsmiddelenindustrie is van vitaal belang voor de economie van bepaalde gebieden in Noordwest-Europa. De sector genereert meer dan 100 miljard EUR en biedt jaarlijks werk aan meer dan 300 000 personen in Vlaanderen, Nederland, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Weliswaar bestaan er door hun geografische nabijheid al sterke handelsrelaties tussen deze regio´s, maar voor het aangaan van relaties op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie zijn er nog grenzen te slechten. 

Het project Food2Market (F2M) heeft tot doel om ideeën en kennis om te zetten in nieuwe producten en diensten die het concurrentievermogen versterken waardoor de regio´s sneller kunnen reageren op marktontwikkelingen en tegelijkertijd toegang krijgen tot transnationale markten. Duurzaamheid en bewustwording op het gebied van gezondheid zijn de twee belangrijkste drijfveren achter dit project. 

De basis van het project wordt gevormd door een permanente transnationale kweekvijver voor innovaties. Hierdoor kunnen gemeenschappelijke barrières gemakkelijker worden overwonnen en wordt internationale en interdisciplinaire samenwerking bevorderd zodat het project ook daadwerkelijk effect heeft. 

Het project stimuleert de interne innovatiecapaciteiten door managers te trainen in de integratie van innovatiebeheersprocessen in de dagelijkse praktijk. Om goed aan de vraag te kunnen voldoen, krijgen partners ondersteuning bij het anticiperen op marktontwikkelingen en klantbehoeften. Daarnaast maken ze kennis met de in de verschillende regio´s beschikbare technologie, faciliteiten en aanbieders die specifieke expertise kunnen bieden bij de ontwikkeling van producten en diensten. Ten slotte zorgt F2M voor bundeling van de capaciteiten van de partners om nieuwe producten op de markt te brengen door marktpotentieel aan te boren en de meest geschikte activiteiten te ontplooien, waarbij tegelijkertijd het gehele innovatieproces wordt begeleid. 

Langetermijneffecten

Het project omvat de gehele cyclus van voedselproduct tot markt onder gebruikmaking van de middelen en kennis die in de vier regionale gebieden voorhanden zijn. Partners kunnen zo flexibeler inspelen op de behoeften van consumenten, waardoor ze niet alleen in ontwikkelde gebieden een sterke en duurzame invloed krijgen, maar ook in plattelandsgebieden waar de landbouw en voedselverwerking plaatsvindt. Met de tijdens het programma ontwikkelde innovaties konden duurzamere en gezondere voedingsproducten worden geproduceerd waardoor de consument meer keuze heeft gekregen. 

Begunstigden van het project: Flanders’ FOOD, België; Food-Processing Initiative e.V., Duitsland; Food Connection Point Innovatie, Nederland; en Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V., Duitsland.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Food2Market–Increasing North-West Europe SME’s Capacity to Bring Food Innovation to the Market” bedroeg 2 479 398 EUR. Daarvan wordt 1 239 699 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Interreg Noordwest-Europa” voor de programmeringsperiode 2007-2013, in het kader van de prioritaire as „Innovatie”. 

Ontwerpdatum

04/01/2016