Groen IT-netwerk Europa - verduurzaming van ICT

ICT (informatie- en communicatietechnologie) vormt een centrale factor voor groei, werkgelegenheid en maatschappelijke ontwikkeling, maar is ook een grootverbruiker van energie met een groeiende CO2-voetafdruk. Dit pan-Europese project wil de ICT-sector vergroenen door het bieden van een arena voor analyse, beoordeling en uitwisseling van goede praktijken en beleidsmaatregelen. 

Extra tools

 
Diverse Europese instellingen en steden hebben de krachten gebundeld om een geslaagd groen IT-beleid uit te voeren. © Riga SEAP Diverse Europese instellingen en steden hebben de krachten gebundeld om een geslaagd groen IT-beleid uit te voeren. © Riga SEAP

" In het kader van het project is nieuw energiebeleid ontwikkeld en zijn betrokken belanghebbenden aangezet om een sectoroverschrijdende aanpak te ontwikkelen voor slimme steden en gemeenschappen om zodoende bredere EU-beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, zoals verbetering van de energievoorziening, totstandkoming van stedelijk herstel en economische groei via de door partners vastgestelde, beschreven, gedeelde en geteste innovatieve en experimentele projecten en door capaciteitsopbouw van de leiders in de ICT-sector en geavanceerde gemeenschappen. "

Inete Ielite, begunstigde

Tegenwoordig ontpopt ICT zich in stedelijke gebieden als een forse energieverbruiker. In het streven van EU-lidstaten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen mogen maatregelen om ICT energiezuiniger te maken niet in het beleid ontbreken. 

Het project had twee takken: vergroening van ICT en vergroening door ICT. Hoewel het nodig is om ICT zelf duurzamer en energie-efficiënter te maken, is het ook duidelijk dat ICT een essentiële rol moet spelen in het reduceren van de CO2-uitstoot en het energieverbruik van andere sectoren. 

Bij het project waren elf kernpartners betrokken: Riga, Manchester, Rome, de kamer van koophandel Barcelona, Green IT Amsterdam Region, Catania, Universiteit van Lund, Malta Intelligent Energy Management Agency, Business Support Centre Kranj, Regional Development Agency of Czestochowa en Risorse per Roma, naast een breder netwerk van andere steden en regio´s. Via een systematisch uitwisselingsproces kon het netwerk succesvolle beleidsmaatregelen op het gebied van IT-vergroening beoordelen, onderzoeken, ontwikkelen en implementeren op tal van gebieden en sectoren (huishoudens, gebouwen, mobiliteit, industrie, enzovoort). 

Tijdens de projectperiode hebben de betrokken partners een solide en systematisch beleidsnetwerk voor IT-vergroening ontwikkeld waarbij niet minder dan 200 instellingen en particulieren (lokale, nationale en internationale belanghebbenden, universiteiten, ondersteuningsinstanties voor bedrijven, het mkb in de energie- en ICT-sector, enzovoort) betrokken zijn. Hun kennisuitwisseling en werk hebben geresulteerd in een online gegevensbestand met meer dan 150 goede praktijken voor ICT-vergroening. Circa 6 000 personen worden via nieuwsbrieven, tweets en nieuwsmeldingen op de hoogte gehouden van de resultaten. Daarnaast hebben ruim 2 000 personen deelgenomen aan informatieve bijeenkomsten die niet alleen in de partnerlanden werden gehouden, maar ook in andere EU-landen en zelfs in China en India. 

De partners zijn overeengekomen om de online gemeenschap en het projectgegevensbestand ook na de projectperiode te blijven onderhouden en ontwikkelen door toewijzing van financiering en personeel. 


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Green IT Network Europe” bedroeg EUR 1 777 099. Daarvan werd een bedrag van EUR 1 390 027 bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „Interreg IVC” voor de programmeringsperiode 2007 2013.


Ontwerpdatum

11/12/2015