Uitbreiding van hightechbedrijven over de grenzen

Door middel van een grensoverschrijdend initiatief „Top-Technology-Cluster” (TTC) krijgen het technologisch midden- en kleinbedrijf uit Zuid-Nederland, West-Duitsland en Oost-België ondersteuning bij het gezamenlijk opzetten van succesvolle en duurzame bedrijfsactiviteiten.

 

Extra tools

 
De conferentie ter afsluiting van het TTC-project. De conferentie ter afsluiting van het TTC-project.

" Met behulp van de TTC-voucher kunnen wij de omvang van de ,Life Observer by 2 Observe’ terugbrengen - een realtime technologie die 24 uur per dag de ademhalingsbewegingen bijhoudt. Op een TTC-evenement leerden wij ook een van onze voucherpartners kennen en ontdekten dat onze producten complementair waren. De TTC-voucher heeft er zonder meer aan bijgedragen dat wij ons product op de markt konden brengen. Wat vooral belangrijk was dat de weg naar financiering gemakkelijk was, en dat is goed nieuws voor het mkb. "

Jean-Philippe Hermanne, 2-Observe, België

TTC richt zich op verbetering van de concurrentiepositie van de Euregio Maas-Rijn op vier veelbelovende technologiegebieden: life sciences, nieuwe materialen, informatie- en communicatietechnologie (ICT) en energie. Deze gebieden kwamen naar voren uit in een internationale benchmarkstudie, waaruit tevens de behoefte bleek om het aanzienlijke technologische en economische potentieel binnen de regio te combineren.

Open voor bedrijfsactiviteiten

TTC heeft opwindende nieuwe mogelijkheden geopend voor de ontwikkeling van nieuwe waardeketens, heeft concurrerende technologieclusters in het leven geroepen en de Euregio Maas-Rijn op de kaart gezet als een regio die open staat voor bedrijfsactiviteiten. De 21 innovatievouchers die uit hoofde van het project zijn verleend aan het mkb, bleken met name nuttig voor het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven.

In totaal werd een bedrag van 105 000 EUR aan financiering toegewezen aan 69 partijen en besteed aan diverse haalbaarheidsstudies en octrooi-onderzoek. Van de 21 vouchers zijn er 8 toegekend aan ICT-projecten, 7 aan life sciences, 5 aan energie en 1 aan nieuwe materialen. Dat de vouchers zo zijn aangeslagen geeft aan hoe succesvol het project is.

Netwerkevenementen, ondersteuning van bedrijfsontwikkeling en financiële steun

Het projectteam heeft ook diverse netwerkevenementen over specifieke technologie-onderwerpen georganiseerd en interclusterbijeenkomsten opgezet met als doel bedrijven, universiteiten en personen uit verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Tevens kregen geïnteresseerde partijen ondersteuning bij bedrijfsontwikkeling via een speciaal euregionaal netwerk van deskundigen.

TTC diende als katalysator voor het succes van het vervolgproject voor grensoverschrijdende clusterstimulering (GCS) dat innovatieprojecten steunt met subsidies van tussen 100 000 EUR en 250 000 EUR. TTC heeft al 9 vaste banen opgeleverd en er zitten er nog veel meer in de pijplijn.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Towards Top Technology Cluster (TTC)” bedroeg  5 000 000 EUR. Daarvan werd een bedrag van 2 500 000 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de EU uit hoofde van het programma „Maas-Rijn Euregio” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

10/12/2014