Computercursussen voor kwetsbare groepen

RegioStars 2010 FinalistIn achtergestelde wijken van Arnhem werden digitale ontmoetingsplaatsen, ook wel mediatrefpunten genoemd, opgericht om de plaatselijke bevolking ICT-vaardigheden bij te brengen en zo hun vooruitzichten op werk te verbeteren. In totaal voltooiden ongeveer 610 mensen cursussen, die in sommige gevallen werden gegeven door voormalige deelnemers die in opleiding waren om vrijwilligers te worden. Het project overtrof alle doelstellingen: er werden zeven centra gevestigd in plaats van vier en er werden dubbel zoveel deelnemers aangetrokken als voorzien.

Extra tools

 
Individuele computeropleiding in de mediatrefpunten. Copyright: Foto beschikbaar voor beperkt gebruik op de website van DG Regio (en gerelateerde publicaties voor dit specifieke project van DG Regio). Individuele computeropleiding in de mediatrefpunten. Copyright: Foto beschikbaar voor beperkt gebruik op de website van DG Regio (en gerelateerde publicaties voor dit specifieke project van DG Regio).

"We hebben in onze gemeenschap een veilig trefpunt gecreëerd om verschillende mensen samen te brengen zodat ze het potentieel van en de nood aan informatietechnologie kunnen ontdekken."
Wim Jansen, voormalig voorzitter van het stuurcomité van Mediatrefpunt Presikhaaf, Arnhem

De belangrijkste doelstelling was het aanbieden van betaalbare computer- en internetopleidingen en gerelateerde workshops aan werkloze buurtbewoners (vaak 50-plussers). Daartoe behoorden ook veel immigranten, die in vele gevallen ook Nederlandse taallessen volgden in de centra. Meer gevorderde deelnemers konden zich inschrijven voor een opleiding om assistent of assistent-lesgever te worden. Zo konden werkloze individuen actief blijven en waardevolle ervaring opdoen. Andere vrijwilligers hielpen bij het draaiende houden van de centra, het updaten van software en het bemannen van de internetcafés.

Een set vaardigheden met marktwaarde

Hoewel de impact van de digitale ontmoetingsplaatsen op de arbeidsmarkt nog niet grondig is bestudeerd, vonden mensen die aan de cursussen deelnamen banen in de ICT-sector. Daarnaast blijven vele deelnemers actief als vrijwilligers in de centra. Andere vrijwilligers vertrokken om betaalde banen te nemen waar ze hun recent verworven vaardigheden aanwenden.

De digitale kloof overbruggen

Op nationaal niveau past het project binnen de ruimere doelstelling om sociale en economische participatie van kwetsbare groepen te bevorderen. Een belangrijk onderdeel van die doelstelling is het overbruggen van de digitale kloof binnen de bevolking, waardoor economisch benadeelde groepen een betere kans op de arbeidsmarkt krijgen.

Op regionaal niveau groeide het project uit een ontwikkelingsprogramma dat Arnhem Kern heet. Het programma werd ook deels door het EFRO gefinancierd en had als doel ondernemerschap aan te moedigen, de economie van de stad aan te zwengelen en het socio-economische potentieel van kwetsbare groepen te versterken.

Drie partners maakten van het project een succes: de Gemeente Arnhem, die verantwoordelijk was voor de inhoud, financiering, evaluatie en opvolging van het project, Stichting Rijnstad, de sociale welzijnsorganisatie die voor de centra zorgde waar de Digitale Ontmoetingsplaatsen gelegen zijn, en de onderwijsorganisatie Rijn IJssel, die instond voor de opleiding van vrijwilligers en leraars.

De digitale ontmoetingsplaatsen staan nog steeds onder toezicht van Stichting Rijnstad. De vrijwilligers zijn echter onafhankelijk en verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de leercentra. De vrijwilligers kunnen hun inkomen toewijzen aan de renovatie van de uitrusting en een beroep doen op de opzichter voor ondersteuning indien nodig.

Ontwerpdatum

21/06/2010