CC2150 verenigt kustgemeenschappen in hun strijd tegen de effecten van klimaatverandering

Voor het project „Coastal Communities 2150 (CC2150)” werden zes proefgemeenschappen geselecteerd in kustgebieden in het zuidoosten van Engeland en in België en Nederland om deze gebieden te helpen meer inzicht te krijgen in en zich voor te bereiden op de uitdagingen van de klimaatverandering.

Extra tools

 
Aduresselles in Noord-Frankrijk, een kustregio die heeft geprofiteerd van het project. Credits: Eric Desaunois Aduresselles in Noord-Frankrijk, een kustregio die heeft geprofiteerd van het project. Credits: Eric Desaunois

" CC2150 heeft geresulteerd in beter toegeruste en geïnformeerde lokale gemeenschappen, die nu weerbaarder zijn en betere beslissingen kunnen nemen voor hun plannen voor een welvarende toekomst. "

John Gower, Brits Milieuagentschap

CC2150 is erop gericht om het effect van kustveranderingen op kwetsbare gemeenschappen in te perken. Belangrijkste middel hiervoor is kennisuitwisseling in het kader van geïntegreerd beheer van kustgebieden (GBKG), waarbij over de nationale grenzen heen wordt gekeken. In dit project konden middelen, ervaringen en kennis worden gebundeld.

In de woorden van John Gower van het Brits Milieuagentschap: „Gemeenschappen hebben nieuwe communicatiemiddelen ontwikkeld en een langetermijnvisie opgesteld voor de manier waarop zij zich het best kunnen aanpassen aan extreem weer, hogere temperaturen en een stijgende zeespiegel.”

Een blijvende erfenis

De verre tijdshorizon van het project – er worden voorbereidingen getroffen voor 2150 – biedt gemeenschappen gelegenheid rekening te houden met de implicaties van klimaatverandering in ruimere zin en om te leren van de verschillende plaatselijke situaties. In het zuiden van Engeland heeft een van de partners van het project, Hampshire County Council, bijvoorbeeld samen met zes kleine, lokale gemeenschappen die gevaar lopen door de stijgende zeespiegel, gewerkt aan oplossingen op korte, middellange en lange termijn. Door middel van computervisualisaties en gerichte campagnes kon deze partner de gemeenschappen meer inzicht geven in de risico´s en kansen.

Een andere partner, Kent County Council, evalueerde de bredere effecten van klimaatveranderingen op drie kustgemeenschappen, elk met een eigen specifieke identiteit. In Oost-Sussex zette het Milieuagentschap artistieke beelden en computeranimaties van waarschijnlijke toekomstscenario´s in om bewoners en kustautoriteiten meer bij het onderwerp te betrekken. En in Nederland betrok het kennisinstituut Alterra plaatselijke bewoners bij zijn economische plannen op de lange termijn voor Renesse, Schouwen-Duiveland, waarbij ook ecologische overwegingen een rol speelden.

In België betrok het project West-Vlaanderen belanghebbenden bij een integrale aanpak voor kustbeheer op de lange termijn, terwijl de afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) een presentatie verzorgde van de voordelen van een plan voor de gehele Belgische kust.

Partners uit Frankrijk profiteerden als waarnemers eveneens van het project, met name doordat ze konden leren van de diverse praktijken om zelf een eigen antwoord te formuleren op de effecten van klimaatverandering.

Totale investering en EU-financiering

Voor het project „Coastal Communities 2150” was een totale investering vereist van 2 886 000 EUR. Daarvan was een bedrag van 1 443 000 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Interreg IV A 2 Zeeën” voor de periode 2007-2013, op grond van de prioriteit „Een gezonde en veilige omgeving bevorderen en ontwikkelen”.

Ontwerpdatum

22/05/2015