Energiesector versterken

De Energy Valley stichting is in 2003 opgericht en wil een stuwende kracht zijn voor energiegerelateerd ondernemen, kennis en duurzame ontwikkeling. Deze stichting fungeert als katalysator en platform voor zowel publieke als privéorganisaties. De regio Noord-Nederland, met meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van aardgas en olie, heeft alle troeven in handen om de eigen economische structuur in deze sector te versterken.

Extra tools

 
Energiewinning in Noord-Nederland Energiewinning in Noord-Nederland

“In Noord-Nederland heerst een uitstekend ondernemingsklimaat voor energiegerelateerde bedrijven. Bedrijven kunnen onmiddellijk inspelen op talrijke activiteiten, zoals gaswinning en vervoer, bouw van elektrische centrales, ontwikkelingen op het gebied van biomassa, machineconstructie en windenergie.”
Gerrit van Werven, Energy Valley directeur, Groningen

Regeringen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland Noord werken nauw met elkaar samen binnen de Energy Valley regio om bedrijfsactiviteiten, energietransitie, kennis en innovatie te stimuleren. De voorbije jaren zijn er talrijke projecten uitgewerkt die Energy Valley duidelijk op de kaart hebben gezet.

Benadering

Energy Valley is opgebouwd rond drie pijlers: bestaande bedrijfsactiviteiten in de energiesector handhaven en stimuleren; duurzame energie bevorderen en de kennisinfrastructuur in de energiesector uitbouwen. De Energy Valley stichting leidt deze drie uitdagingen in goede banen waarbij erop gelet wordt dat de verscheidene, ondersteunde projecten op elkaar aansluiten en onderling in verband staan.

De stichting begon ermee de voorwaarden te creëren waardoor initiatieven in de publieke en privésector succes zouden hebben. Door het stimuleren en ondersteunen van bedrijven en instellingen die deel uitmaken van Energy Valley, heeft de stichting een breed en geïntegreerd cluster van energieactiviteiten uitgewerkt dat bijdraagt tot economische ontwikkeling in de regio.

Volop in beweging

Door de vele, nieuwe investeringen op het gebied van fossiele brandstoffen en duurzame energie, heeft Energy Valley zich ontpopt tot een cluster van nationale en internationale betekenis. Aardgas, verwarming, koeling, klimaatbeheersing, windenergie, zonne-energie geo-energie en bio-energie, bij Energy Valley weet men er alles over. Dit cluster bestaat uit 400 bedrijven waarbij er sprake is van ongeveer 350 projecten. Door de krachten te bundelen, zorgen publieke en privéorganisaties ervoor dat de Energy Valley regio wordt omgetoverd tot het energiecentrum van heel Europa.

In Noord-Nederland werken ongeveer 25 000 mensen in de energiesector. Dit grote aantal arbeidskrachten biedt het land uitstekende vooruitzichten voor verdere ontwikkeling in een sector met grote groeimogelijkheden.

Ontwerpdatum

14/01/2010