Belgisch-Nederlands project Solar Flare motor voor onderzoek naar zonne-energie

Een belangrijke doelstelling van de EU is dat een groter deel van Europa´s energie uit hernieuwbare bronnen afkomstig is. Solar Flare wil hieraan bijdragen door de productie van zonnecellen goedkoper, efficiënter en attractiever te maken voor bouwbedrijven.

Extra tools

 
Een CIGS-zonnecel op staalfolie. © Een CIGS-zonnecel op staalfolie. ©

" Dankzij dit grensoverschrijdende project weten we nu welke bedrijven werkzaam zijn op de diverse verschillende aspecten van de ontwikkeling van zonne-energie. Hierdoor wordt toekomstige samenwerking op het gebied van nieuwe technologie een stuk eenvoudiger en worden nieuwe ontwikkelingen en investeringen afgestemd op de behoeften van bedrijven. "

Marc Meuris, programmamanager bij Solliance en imec/imomec

Binnen het project werken bedrijven onderling en met onderzoeksinstituten samen om onderzoek naar nieuwe zonnetechnologieën in België en Nederland te bevorderen. Het onderzoek richt zich op alternatieve milieuvriendelijke materialen, kosteneffectieve depositie en op procestechnologieën voor koper-indium-galliumselenide (CIGS) zonnecellen.                                                     

Voor het project is ook een regionale routekaart opgesteld voor toepassingen van dunne-filmzonneceltechnologie op basis van concrete bedrijfsplannen en bepaalde lokale doelen en acties.  Verder worden er bezoeken georganiseerd tussen bedrijven en onderzoeksinstituten met steun van Solliance, een strategisch partnerschap tussen onderzoekers dat „één loket” biedt voor O&O-capaciteit bij de productie van dunne-filmzonnecellen en -modules.

Solar Flare verzorgt ook wetenschappelijke en populaire publicaties en conferenties.

Regionale expertise bevorderen

Solar Flare heeft een aantal bredere economische en technologische doelen. Hieronder valt de bevordering van globale regionale groei in Vlaanderen en Zuid-Nederland door de kracht van deze regio´s in zonnetechnologie op speciale evenementen via publicaties, presentaties en andere acties wereldwijd onder de aandacht te brengen.

Maar het belangrijkste resultaat van Solar Flare is haar bijdrage aan de oprichting van Solliance, een samenwerkingsverband tussen vijf onderzoeksinstituten in Leuven (Imec), Hasselt (UHasselt) en Eindhoven (TNO, TUe en ECN), om hun onderzoekscapaciteiten en -faciliteiten voor dunne-film fotovoltaïsche (PV) installaties te coördineren. Op deze manier bundelt Solliance ruim 250 onderzoekers die aan projecten voor industriële partners werken. Grotere samenwerking tussen instituten biedt bedrijven een kosteneffectieve O&O-omgeving, zodat zij de O&O-faciliteiten kunnen kiezen die nodig zijn om ondernemingskansen te creëren. 

Het projectmanagement heeft geschat dat de samenwerking tussen de bedrijven in het project vanaf 2015 zeven tot tien voltijdbanen kan opleveren. Daarnaast kunnen er ongeveer twintig voltijdbanen worden gefinancierd via regionale, nationale en Europese subsidies voor werk dat via het project wordt uitgevoerd.


Totale investering en EU-financiering

Voor het project „Solar Flare” was een totale investering vereist van 1 571 754 EUR. Daarvan was een bedrag van 610 000 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „België-Nederland” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

04/12/2014